Historien er digitalisert 

«Den lange linjen» av Arild Stubhaug er en velskrevet bok om DKNVS’ historie. Boken kom ut i forbindelse med 250-årsfeiringen i 2010, og er en populærvitenskapelig versjon av den monumentale  «Æmula Lauri». Også Hans Midbøes tobindsverk fra sekstitallet om DKNVS’ historie er nå tilgjengelig digitalt.

Avtale med Nasjonalbiblioteket

Tidligere i vinter inngikk DKNVS avtale med Nasjonalbiblioteket om å fjerne brannmuren for alle våre publikasjoner fram til 2015. I tillegg kommer publikasjoner fra 2016 som allerede er digitale. Så langt ligger Skrifter 1761-1973 åpent tilgjengelig, og flere vil komme til etter hvert.

Tidsskriftene er søkbare ved å følge lenker i fagbibliotekbasen Oria.no, og er ellers finner du dem i Nasjonalbibliotekets «nettbibliotek».

Les «Den lange linjen – historien om Videnskabsselskabet i Trondheim» av Arild Stubhaug. 

Les også DKNVS historie 1760-1960 første  og  annet bind av Hans Midbøe.