Jianguo Liu får Gunnerusprisen 2021

Prisutdelingen utsatt til 2022

Program

Hele programmet foregår på engelsk.

Kl 1300 – 1415  Prisutdeling og prisvinners foredrag

 

Jianguo Liu mottar Gunnerusprisen 2021

Rektor NTNU Anne Borg og preses i DKNVS May Thorseth deler ut prisen.

Musikk med Kirsti Huke og Ingebrigt Håker Flaten.

Pandas, People and Planetary Sustainability.

Prisvinner Jianguo Liu

Gunnerusprisen i bærekraft er en internasjonal forskningspris på 1 million kroner. Prisen deles ut av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU annethvert år. 

Logo Gunnerus Sustainability Award

Jianguo (Jack) Liu. Les pressemeldingen om prisvinneren. Foto: Michigan State University

Kl 1430 – 1600   Seminar

Francesca Verones: 
How does a life-cycle approach help to address biodiversity impacts?

Francesca Verones er professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Dr. Verones’ arbeid er knyttet til å utvikle modeller for påvirkning på akvatiske, marine og terrestriske økosystemer og biologisk mangfold. Menneskelig innvirkning på biologisk mangfold og økosystemer krever nye metoder for å vurdere, kvantifisere og differensiere omfanget og konsekvensene. Verones fokuserer på å fremme feltet livssyklusvurdering (LCA) for å forbedre og utfylle denne mye brukte vurderingsmetoden.

 

Elizabeth Barron:
Listening to the voices of sustainability

Elizabeth Barron er førsteamanuensis ved Institutt for geografi ved NTNU. Dr. Barrons forskningsinteresser handler i stor grad om å forstå ulike kunnskapssystemer for å håndtere utfordringer mellom mennesker og miljø innen bevaring og ressursforvaltning, alternativ økonomi og bærekraft. Hennes nåværende forskning handler om stedbasert bærekraftteori og praksis. Fra 2018-2021 er hun koordinerende hovedforfatter for en IPBES-vurdering om bærekraftig bruk av ville arter.

 

Panelsamtale ledet av Ruth Astrid Sæter

 

Paneldeltakere: Jianguo Liu, Elizabeth Barron, Francesca Verones og May Thorseth.

Foto av Ruth Astrid Sæter

Francesca Verones. Foto NTNU. 

Foto av Ruth Astrid Sæter

Elizabeth Barron. Foto: Elin Iversen. 

Foto av Ruth Astrid Sæter

Ruth Astrid L. Sæter leder Gunneruspris-seminaret. Sæter er tidligere journalist. Fra 2009 har hun jobbet innen kommunikasjon, først og fremst med fokus på klima, energi og miljø. 

Foto av Ruth Astrid Sæter

May Thorseth er professor i filosofi og preses i DKNVS, og deler ut prisen sammen med NTNUs rektor. Thorseth sitter også i panelet etter foredragene. Foto: Thor Nielsen. 

Foto av Ruth Astrid Sæter

Anne Borg har vært rektor på NTNU fra 2019. Hun er øverste leder for NTNUs faglige og administrative virksomhet. Borg deler ut Gunnerusprisen sammen med preses i DKNVS. Foto: NTNU. 

 

 

 

 

Om Gunnerusprisen

Hedrer fremragende forskning

Gunnerusprisen i bærekraft er en internasjonal forskningspris på 1 million norske kroner. Prisen ble etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og delt ut for første gang i 2012. Fra 2017 har DKNVS og NTNU delt ut prisen sammen annethvert år.

Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som mål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget for bærekraft.

Tidligere vinnere av Gunnerusprisen i bærekraft er biologen Kamal Bawa, miljøforskeren Carl Folke og økologiprofessor Sandra M. Díaz.

 

Logo Gunnerus Sustainability Award