Gunnerusprisen til Jianguo Liu

Program

Prisutdeling 21. september

Frimurerlosjen kl 1930

Kongens gate 3, Trondheim

 

Konsert – Kammermusikkfestivalen

TrondheimSolistene
Trine Knutsen, fløyte
Marianne Thorsen, fiolin
Håkon Magnar Skogstad, klaver
Erling With Aasgaard, cembalo
Geir Inge Lotsberg, kunstnerisk leder

 

Åpning av Hyfer

NTNUs nye kunnskapsfest åpnes av rektor Anne Borg

 

Gunnerusprisen

Utdeling av Gunnerusprisen for 2021 til Jianguo Liu,
v. preses DKNVS May Thorseth og rektor NTNU Anne Borg

Logo Gunnerus Sustainability Award

Gunneruspris-vinner Jianguo (Jack) Liu.
Les pressemeldingen fra 2021 om prisvinneren.
Foto: Michigan State University

Gratis seminar 22. september

Rådssalen, NTNU kl 09-11

Høgskoleringen 1, Trondheim

Jianguo Liu:
Pandas, People and Planetary Sustainability

Dette er prisvinner Jianguo Liu prisforedrag. Liu er University Distinguished Professor ved Michigan State University i USA, hvor han har vervet «Rachel Carson Chair in Sustainability». Carson var zoolog og biolog, og hennes verk «Den tause våren» fikk stor betydning for grunnleggelsen av en bred amerikansk miljøbevegelse. Dr. Liu er også direktør ved Center for Systems Integration and Sustainability.

Francesca Verones:
How does a life-cycle approach help to address biodiversity impacts?

Francesca Verones er professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Dr. Verones’ arbeid er knyttet til å utvikle modeller for påvirkning på akvatiske, marine og terrestriske økosystemer og biologisk mangfold. Menneskelig innvirkning på biologisk mangfold og økosystemer krever nye metoder for å vurdere, kvantifisere og differensiere omfanget og konsekvensene. Verones fokuserer på å fremme feltet livssyklusvurdering (LCA) for å forbedre og utfylle denne mye brukte vurderingsmetoden.

Elizabeth Barron:
Listening to the voices of sustainability

Elizabeth Barron er førsteamanuensis ved Institutt for geografi ved NTNU. Dr. Barrons forskningsinteresser handler i stor grad om å forstå ulike kunnskapssystemer for å håndtere utfordringer mellom mennesker og miljø innen bevaring og ressursforvaltning, alternativ økonomi og bærekraft. Hennes nåværende forskning handler om stedbasert bærekraftteori og praksis. Fra 2018-2021 er hun koordinerende hovedforfatter for en IPBES-vurdering om bærekraftig bruk av ville arter.

Panelsamtale ledet av Ruth Astrid Sæter

 

Paneldeltakere: Jianguo Liu, Elizabeth Barron, Francesca Verones og May Thorseth.

Kirsti Huke og Ingebrigt Håker Flaten står for det kunstneriske innslaget på seminaret.
Begge musikere har utspring i Jazzlinja på NTNU. Foto: Lena Knutli, Peter Gannushkin. 

Jianguo Liu. Foto: Michigan State University

Foto av Ruth Astrid Sæter

Francesca Verones. Foto NTNU. 

Foto av Ruth Astrid Sæter

Elizabeth Barron. Foto: Elin Iversen. 

Foto av Ruth Astrid Sæter

Ruth Astrid L. Sæter leder Gunneruspris-seminaret. Sæter er tidligere journalist. Fra 2009 har hun jobbet innen kommunikasjon, først og fremst med fokus på klima, energi og miljø. 

Foto av Ruth Astrid Sæter

May Thorseth er professor i filosofi og preses i DKNVS, og deler ut prisen sammen med NTNUs rektor. Thorseth sitter også i panelet etter foredragene. Foto: Thor Nielsen. 

Foto av Ruth Astrid Sæter

Anne Borg har vært rektor på NTNU fra 2019. Hun er øverste leder for NTNUs faglige og administrative virksomhet. Borg deler ut Gunnerusprisen sammen med preses i DKNVS. Foto: NTNU. 

 

 

 

 

Delta på gratis seminar!

Lær mer om bærekraftforskning!

Gunnerusprisseminaret er åpent for alle.
Ingen påmelding. 
Seminaret foregår på engelsk.

Hva er Gunnerusprisen?

Om Gunnerusprisen

Hedrer fremragende forskning

Gunnerusprisen i bærekraft er en internasjonal forskningspris på 1 million norske kroner. Prisen ble etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og delt ut for første gang i 2012. Fra 2017 har DKNVS og NTNU delt ut prisen sammen annethvert år.

Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som mål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget for bærekraft.

Tidligere vinnere av Gunnerusprisen i bærekraft er biologen Kamal Bawa, miljøforskeren Carl Folke og økologiprofessor Sandra M. Díaz.

 

Logo Gunnerus Sustainability Award

NTNU, DKNVS og Johan Ernst Gunnerus

Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft er et samarbeid mellom Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) – Norges eldste vitenskapelige institusjon og grunnleggeren av prisen,  og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Norges største universitet. Gunnerusprisen deles ut annethvert år

Grunnleggeren av DKNVS var biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773), som ble Norges første internasjonalt anerkjente naturforsker. Arven etter Gunnerus merkes fortsatt i Norge og Trondheim i dag, byen han ledet Selskabet fra. Derfor er prisen gitt hans navn, som Gunnerusprisen i bærekraft.

Kontaktinformasjon

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters

Elvegata 17, 7012 Trondheim
Sentralbord: +47 94 78 79 78
E-post: post AT dknvs.no
Facebook    #dknvs1760