Akademiet 29. april

I 2023 ble det lagt frem en stortingsmelding om åpning av store områder på norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet og en strategi for forvaltning av havbunnsmineralressursene.

Ved NTNU finnes det en rekke fagmiljøer som forsker på havbunnsmineraler, alt fra geologi, biologi og marinteknologi, til økonomi, etikk og historie. Den tverrfaglige satsingen på havbunnsmineraler, som startet opp så tidlig som 2014, har som mål å undersøke om havbunnsmineraler kan spille en rolle i fremtidens mineralforsyning, og i så fall hvordan, og på hvilke vilkår.

På dette akademimøtet får du høre hva noen av de sentrale forskerne innenfor denne tverrfaglige satsingen mener om disse spørsmålene.

ForedragsholdereSteinar Løve Ellefmo og Mats Ingulstad.

Ordstyrer i debatten etterpå: Siri Granum Carson

Mandag 29. april kl 1900 i Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate. Gratis, og åpent for publikum. 

**

Bildet viser grønn utfelling av kobbermineral på sulfidprøve samlet inn av Sokkeldirektoratet ved Mohnsryggen 2020.
Foto: Øystein Leiknes Nag, Sokkeldirektoratet