Åpne akademimøter i Elvegata 17

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og åpne for publikum. Hit kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap. 

Akademimøtene holdes én mandag i måneden i semesteret. Møtene varer en drøy time. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

I 2021 fortsetter vi med digitale møter. Du må oppgi navn og e-postadresse for å få deltakerlenke til møtene. 

Akademiet i 2021

Alle vårens akademimøter blir digitale. Noen møter vil bli forhåndsinnspilt i sin helhet, mens andre møter vil gå direkte med ferdiginnspilte elementer.

Søyler i Elvegata 17

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere