Møter i DKNVS Akademi

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere.

En mandagskveld i måneden får du engasjerende foredrag av høy akademisk kvalitet i den gamle Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet. Det er medlemmer i DKNVS Akademi og inviterte gjester som holder innleggene. Møtene er åpne og gratis for alle interesserte, og det er god anledning til å stille spørsmål. Akademimøtene avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.

Møtestart kl 1900 i Elvegata 17.

Akademimøtene foregår i den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17. Møterom Gunnerus 1 og Gunnerus 2 (bildet) leies ut til faglige arrangement på dagtid til NTNU-ansatte og medlemmer av akademiet. Kontakt oss på post@dknvs.no for mer informasjon.

Foto: Thor Nielsen/DKNVS