Møter i DKNVS Akademiet

Akademiet er et møtested for humanister og naturvitere. Møtene er gratis og åpne.

Møtestart kl 1900 i Elvegata 17. Se alle arrangement i regi av DKNVS i Kunnskapskalenderen.

Akademiet 12. februar 2018

Berit Løkensgaard Strand, NOBIPOL NTNU:

Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev

Alginat er et sukkerstoff i tare som har flere medisinske anvendelser. Dette sukkerets evne til å danne hydrogeler (gelé) med høyt vanninnhold samt temperatur og pH som er typisk for menneskekroppen gjør det egnet som byggemateriale for nytt vev. Geler av alginat kan også brukes for å skjerme fremmede celler fra immunsystemet ved transplantasjon. Foredraget vil belyse de kjemiske og fysiske egenskaper til alginat og vise hvordan dette kan utnyttes i biomedisinske anvendelser til produksjon av nytt vev og for behandling av type 1 diabetes.

Berit Løkensgard Strand er professor i bioteknologi og biopolymer materialer ved NOBIPOL (Norsk Biopolymer Laboratorium) ved institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU. Hennes forskning har hovedfokus på enzymatisk og kjemisk skreddersøm av naturlige polymerer for medisinske anvendelser.

 

Turid Helland, Universitetet i Bergen:

Ut med språket!

Turid Helland er professor emeritus ved UiB. Hun forsker på ulike innfallsvinkler til dysleksi og er forfatter av fagboka «Språk og dysleksi» og forskningsgruppeleder for Bergen Logopediforskning. På møtet i Akademiet 12. februar vil hun vil snakke om den longitudinelle dysleksistudien «Ut med språket!»

 

Møtedatoer 2018: 

 

Foto av møterom Gunnerus 1 og 2 i den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17