Møter i DKNVS Akademiet

Akademiet er et møtested for humanister og naturvitere. Møtene er gratis og åpne.

Møtestart kl 1900 i Elvegata 17. Se alle arrangement i regi av DKNVS i Kunnskapskalenderen.

 

 

Akademiet 19. mars 2018

Hvordan redusere sosial ulikhet i helse?

Terje Andreas Eikemo er professor i sosiologi ved NTNU. Eikemos forskning spenner mellom sosialvitenskap, epidemiologi, og teknologi, hvor hovedfokuset har vært å forklare sosiale ulikheter i mental helse, kroniske sykdommer, og dødelighet blant mennesker i Norge og verden forøvrig. Når det gjelder hvilke mekanismer som gir lange liv i god helse, har Eikemos forskning hatt et bredt fokus: fra velferdspolitikk og helsesystemer på overordnet nivå, til livsstil, arbeidsmiljø, og helsetjenestebruk på individuelt nivå. Den siste tiden har Eikemo forsket på helsekonsekvensene blant migranter og flyktninger i Hellas. Eikemo er sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Public Health og han leder forskningssenteret CHAIN som er et samarbeid med UNICEF. Vi skal få høre mer om sosial ulikhet i helse og CHAIN i dagens foredrag. Eikemo ble medlem av DKNVS Akademiet i 2017.

Befolkningsgenetiske studier

– et viktig verktøy i utviklingen av bedre behandling og nye medikamenter.

Kristian Hveem er spesialist i indremedisin og professor i klinisk epidemiologi ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap ved NTNU. Han har i mange år arbeidet med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og vært leder av HUNT biobank sien 2002. Fra 2016, har han ledet et nyopprettet forskningssenter for studier innen befolkningsgenetikk, et K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi.
I mandagens foredrag vil han gå nærmere inn på hvordan en omfattende kartlegging av HUNT-deltagernes genetiske profil kan gi oss ny og verdifull kunnskap om hvorfor noen utvikler sykdom og andre holder seg friske og hvordan denne kunnskapen kan bidra til bedre behandling og utvikling av nye medikamenter. Hveem ble medlem i DKNVS Akademiet i 2017.

Terje Andreas Eikemo. Foto: NTNU

Kristian Hveem. Foto: NTNU

Enkel servering etter foredragene. Ønsker du å spise og drikke er egenandelen kr 100, som betales med kort på stedet.