Arrangement og møter i Akademiet høsten 2017

  • Mandag 18. september
  • Mandag 23. oktober
  • Mandag 13. november
  • Mandag 11. desember

Møtene i Akademiet er gratis og åpne for alle, og arrangeres i DKNVS’ hus i Elvegata 17.
Alle møtene starter kl 1900.

Oversikt over Akademimøtene finner du også i Kunnskapskalenderen som inneholder mange arrangement i regi av DKNVS Kunnskapsbyen, i tillegg til flere andre aktører.