Åpne akademimøter i Elvegata 17

 

Foredragene i DKNVS Akademi er gratis og normalt åpne for publikum. Til akademimøtene kommer akademiets medlemmer og inviterte gjester for å holde vitenskapelige foredrag fra alle fagfelt innen humaniora og naturvitenskap. 

Akademimøtene holdes én mandag i måneden i semesteret. Møtene varer en drøy time. Det er god anledning til å stille spørsmål etter innleggene. I 2021 har alle akademiets møter vært digitale. Denne høsten håper vi å åpne for fysiske møter. Informasjon om møteform vil bli oppdatert. 

DKNVS' kontorer i Elvegata 17

18. oktober 2021

På dette møtet skal nye medlemmer velges inn i Akademiet. Det skal også stemmes over endringer i innvalgsreglementet. 

10. november 2021

Pandemien: håndteringen, tiltakene og lærdommen. Panelsamtale med Marit Reitan, Steinar Westin, Fredrik Akre og Morten Wolden. Møteleder er Jo Skårderud. Billetter legges ut på Hoopla 1. juli.

Dette er et arrangement i regi av Kunnskapsbyen, som er DKNVS’ eget formidlingsprosjekt mot publikum.

29. november 2021

Kunst og kreativitet. Et møte med kunstner, professor og akademimedlem Anne-Karin Furunes.  

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere