Møter i DKNVS Akademi

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere.

En mandag i måneden får du to engasjerende foredrag av høy akademisk kvalitet. Det er medlemmene i DKNVS Akademi som holder presentasjonene, men møtene er åpne for alle interesserte. Etter foredragene er det god anledning til å stille spørsmål. Akademimøtene avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100, men det er gratis å høre foredragene.

Møtestart kl 1900 i Elvegata 17. Se alle arrangement i regi av DKNVS i Kunnskapskalenderen.

Høstens møtedatoer i Akademiet: 

 

Møtene i Akademiet arrangeres i den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata 17. Møterom Gunnerus 1 og Gunnerus 2 (bildet over) kan også leies ut til NTNU-ansatte og medlemmer av Akademiet til faglige arrangement på dagtid.

Foto: Thor Nielsen/DKNVS