Møter i DKNVS Akademi

Akademiet er en møteplass for humanister og naturvitere.

En mandagskveld i måneden får du engasjerende foredrag av høy akademisk kvalitet i den gamle Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet. Det er medlemmer i DKNVS Akademi og inviterte gjester som holder innleggene. Møtene er åpne og gratis for alle interesserte, og det er god anledning til å stille spørsmål. Akademimøtene avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.

Møtestart kl 1900 i Elvegata 17.

Møter og arrangement våren 2019

  • 14. januar: Akademimøte + diplomutdeling til nye medlemmer
  • 11. februar: Akademimøte
  • 7. mars: Gunnerusforelesningene i Trondheim katedralskole
  • 8. mars: Høytidsdagen. Kun medlemmer og inviterte gjester
  • 29. april: Akademimøte

Akademimøtene foregår i den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17. Møterom Gunnerus 1 og Gunnerus 2 (bildet) leies ut til faglige arrangement på dagtid til NTNU-ansatte og medlemmer av akademiet.

Foto: Thor Nielsen/DKNVS