Åpen dag på Sølendet 

Vi inviterer til botanisk vandring på Sølendet naturreservat sammen med Røros Kommune og Statens naturoppsyn mandag 1 juli kl 1200 – 1400.

Sølendet er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap, der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisningen er ved botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet, under ledelse av professor Asbjørn Moen.
Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg!

Hele 55 personer var med på omvisning på Sølendet i 2023. Foto: Trond Arnesen