Møterom ved Nidelvens bredd

I den vakkert restaurerte gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17 er det tre møterom til bruk for NTNU-ansatte. I første etasje ligger to tilstøtende møterom med utgang til hage, og i tredje etasje ligger ett møterom. Møterommene bestilles direkte hos DKNVS og kan ikke bookes gjennom NTNUs møtebookingsystem.

Alle rom kan kobles sammen via prosjektor og høyttaler, og møteleder følges via kamera og mikrofon.

Møterom 1, 1. etasje:  Plass til 18 personer rundt langbord. Plass til ca. 36 personer i kinooppsett. Utgang til hage.

Møterom 2, 1. etasje:  Plass til 14 personer rundt langbord. Plass til ca. 32 personer i kinooppsett. Utgang til hage via møterom 1.

Møterom 3, 3. etasje: Plass til 20 personer rundt langbord. Plass til ca. 30 personer i kinooppsett.

Møterommene i første etasje har felles inngang og leies ikke ut til ulike møtearrangører samtidig. Ved større møter i første etasje kan døren mellom de to møterommene åpnes, og møtedeltakerne kan følge med på hvert sitt lerret. Også møterommet i tredje etasje kan kobles sammen med de øvrige to rommene.

Det er er fire toalett i bygningen som kan brukes av møtedeltakerne. All mat og drikke, samt alt servise må bestilles til møtet. Møtearrangøren er ansvarlig for rydding av lokalet etter bruk.

Bestill møterom i Elvegata 17

6 + 14 =