Hvordan kan arkeologene samarbeide med metalldetektor-entusiaster for å ta vare på arkeologien i matjorda?

Privatpersoner gjør stadig funn med metalldetektor, og disse funnene kan være både en berikelse og en utfordring for arkeologene: Museene og fylkeskommunene kan oppleve problemer med å håndtere strømmen av funn som leveres inn. Og gjjenstandene er også stort sett funnet i matjorda på dyrka mark, der de har blitt rotet rundt av jordbruksmaskiner. Dagens kulturminnelov er heller ikke rustet til å ta vare på arkeologiske gjenstander i matjorda.

Hør Caroline Fredriksen fra NTNU Vitenskapsmuseet snakke om «Arkeologiske skatter i matjorda. Berikelsen, utfordringer og paradokser i privat metallsøking etter arkeologiske funn».

Foredraget vil ta opp berikelser og utfordringer som den populære metalldetektor-hobbyen skaper for norske arkeologer.

Kunnskapsbyen, onsdag 15. november kl 1900 i Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate.

Hent din gratis hoopla-billett på forhånd.