Høstsesongen starter 16. september

Det er lagt opp til tre akademimøter i høst; 16. september, 28. oktober og 25. november.

Tema for møtene kommer. Akademimøtene i DKNVS er gratis, og åpne for publikum.

**

Bildet viser James Speed, som holdt foredrag på akademimøtet 18. mars 2024. Foto: DKNVS