Dykker inn i Erkebispegårdens myntproduksjon

Skrifter 2021:4 – The Mint in the Archbishop’s Palace: Cupellation – er en fortsettelse og et dypdykk inn i myntproduksjonen som ble avdekket etter brannen i Erkebispegården i 1983. Utgravningen avslørte restene av tre påfølgende myntproduksjoner innenfor palasstrukturen. Med støtte fra DKNVS kunne Otto Lohne, Jon Anders Risvaag, Pål Ulseth og Jardar Lohne gjennomføre en tverrfaglig studie av myntproduksjonen under erkebiskop Gaute Ivarsson (1475-1510).

Det første nummeret i Skrifter kom ut i 1761, året etter stiftinga av Det Trondhiemske Selskab som selskapet het fram til det ble approbert 1767. Skrifter er dermed en av verdens eldste løpende vitenskapelige publikasjonsserier.

Les Skrifter 2021:4 som pdf.