Lokaldemokratiet ser forskjellig ut i periferi og sentrum 

 

Mandag 4. september snakker politikere og forskere om styrker og svakheter i organisering og virkemåte i bygd og by. 

  • I distriktene utøves demokratiet i et fragmentert kommunesystem med relativt lite kompetanse og kapasitet, og mange samarbeidsløsninger. Samtidig er politikkens nærhet til og tillit i befolkningen en styrke.
  • I større bysamfunn har politikken andre utfordringer og roller; større kompleksitet krever andre deltakelsesformer og beslutningsprosesser.
  • Lokaldemokratiet er styrende for tunge velferdstjenester som skole, helse og omsorg. Det er spenninger rundt nasjonale føringer og finansiering, forskjeller mot likhet og profesjonenes makt.

Hvordan takler lokalpolitikerne utfordringene?

Møtets hovedarrangør er DNVA (Det Norske Vitenskaps-Akademi i Oslo). DKNVS er medarrangør på dette møtet, som er det femte i DNVAs møteserie om demokrati. Les DNVAs nyhetssak om arrangementet. 

Møtet ledes av Ole Torp. Disse sitter i panelet: 

 

Arrangementet er gratis. 

 

Mandag 4. september kl 1800 – 2000 i Øysteinsalen, Erkebispegården. Etter møtet kan du kjøpe forfriskninger og mingle.

Foto: Skjermbilde fra DNVA