Årbok for 2021

I årboka for 2021 finner du virksomhetsberetningen med rapporter fra forsknings- og formidlingsprosjekter som vi støttet. Her er også omtale av nye medlemmer, samt medalje- og prisvinnere. Årboka inneholder også matrikkel (fortegnelse over medlemmer). Årbok for 2021 er kun digital (.pdf-format).

Årboka for 2021 kan du laste ned her