Fornøyde prisvinnere i Erkebispegården

Fredag 3. mars var det tid for DKNVS’ årlige høytidsdag. Dagen er lagt nær datoen for stifter biskop Gunnerus’ fødselsdag, og høytiden starter allerede på morgenen, med bekransning av Gunnerus’ byste utenfor Domkirkens hovedinngang. På ettermiddagen var det så tid for møte, medaljer, middag og mingling i Erkebispegården for akademiets medlemmer med følge, samt inviterte gjester.

I løpet av kvelden ble Nils Chr. Stenseth tildelt DKNVS’ høyeste hedersbevisning Gunnerusmedaljen, før Jessica McBeck og Siddharth Sareen hver sin vitenskapelige pris for yngre forskere, finansiert av IK Lykkes fond. Les mer om de to prisvinnerne. 

Fra venstre: Jostein Grepstad, Jessica McBeck, preses May Thorseth, Nils Chr. Stenseth, Siddharth Sareen og Jakob Maliks. Foto: Thor Nielsen/DKNVS.