Eksepsjonell innsats på mange arenaer

Professor Helge Holden er utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Holden får utmerkelsen for sin innsats for matematikkfaget. Statsforvalter Frank Jenssen overrekker ordenen 27. juni på en markering i Rådssalen på NTNU.

Fremragende forskning

Helge Holden har gjort fremragende forskning innen matematikk i samspillet med fysikk og teknologi. Han har veiledet 24 doktorgradsstudenter og mer enn 90 mastergradsstudenter som i sin tur har vært avgjørende for utviklingen av norsk næringsliv og dermed utviklingen av velferdsstaten Norge.

Nasjonale og internasjonale verv

Helge Holden har vist et eksepsjonelt engasjement for forskning og forskningspolitikk og har innehatt en lang rekke sentrale verv nasjonalt og internasjonalt. Holden var blant annet i to perioder generalsekretær i International Mathematical Union, sekretær og visepresident i European Mathematical Society samt president for European Consortium for Mathematics in Industry. Han har vært preses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og satt i NTNUs styre i to perioder. Han er nåværende leder for Abelkomiteen.

Arven etter Lars Onsager

Helge Holden har gjort en betydelig innsats for å forvalte arven etter Nobelprisvinner Lars Onsager. Holden bidro til opprettelsen av Onsagermedaljen og et Onsager-professorat ved NTNU, som gjennom de siste 30 år gitt NTNU stor internasjonal synlighet. Holden står blant annet bak opprettelsen av en permanent Onsager-utstilling på Lerchendal gård og digitaliseringen av Lars Onsagers private arkiv.

En stemme i samfunnsdebatten

Helge Holden spiller en aktiv rolle i samfunnsdebatten og bidrar gjennom sine ytringer til å sette dagsorden for det offentlige ordskiftet. Han er blant annet fast spaltist i Universitetsavisa, aktiv i mange avisers kronikkspalter og en ettertraktet deltaker i paneldebatter.

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse

Holden har høstet stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. Han er innvalgt medlem av Academia Europaea, European Academy of Sciences og The World Academy of Sciences. Han ble utnevnt som doctor honoris causa ved Vietnam Academy of Science and Technology i 2017, og han mottok i 2022 Gunnerusmedaljen som er Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs høyeste utmerkelse.

Se mer på https://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=227602&sek=26939

I tillegg til statsforvalterens overrekkelse, vil det bli taler ved rektor Tor Grande, professor Martin Grötschel, professor Nils Henrik Risebro, preses DKNVS May Thorseth, visepreses DNVA Terje Lohndal, ordfører Kent Ranum og Holden selv. Dekan Ingrid Schjølberg er vert.

Tid og sted: Torsdag 27. juni kl 1300 – 1500, Rådssalen, Hovedbygget NTNU

 

Helge Holden. Foto: NTNU

Foto St.Olavs Orden: ØIvind Möller Bakken, det Kgl. Hoff.