Omtale av tidligere vinnere av DKNVS’ vitenskapelige priser til yngre forskere

2020:

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere for 2020 går til Heidrun Åm og Evandro Fei Fang. Prisene er på 75.000 kroner hver. 

Prisen går hvert år til unge forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisen deles ut i to kategorier, og er på 75 000 kroner hver.

Heidrun Åm mottar prisen innen kategorien humaniora. Heidrun Åm er en talentfull og produktiv yngre forsker. Hennes forskningsfelt er teknologi og samfunnsendring. Gjennom sin forskning viser hun stor bredde, selvstendighet og originalitet, med spesielt fokus på koblingen mellom humaniora og teknologi. Forskningen omfatter kunnskapsproduksjon og demokratisk deltakelse knyttet til nano- og bioteknologi, bærekraftig energi og forskningspolitikk. Hun retter sine forskningsspørsmål mot store og viktige samfunnsutfordringer: Hva skal Norge leve av i framtida, og hvilke tekniske, økonomiske og sosiale omstillinger vil det kreve? Hvem tar ansvar for rettferdig fordeling av offentlige forskningsinvesteringer slik at de kommer samfunnet til gode? Å studere forhandlinger mellom sosiale, politiske og teknologiske faktorer på den måten er et gjennomgående trekk ved hennes forskning og ligger i forkant av forskningsfeltet teknologi og samfunnsendring.

Heidrun Åm har ledet flere store forskningsprosjekter, blant annet i satsingen Digitalt Liv, og hun er med i NTNUs Stjerneprogram. Åm er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Evandro Fei Fang mottar prisen innen kategorien naturvitenskap. Evandro Fei Fang er en fremragende ung forsker. Hans forskningsfelt er molekylære mekanismer for aldring og alders-relaterte sykdommer. Fang har fra oktober 2017 vært ansatt som forsker ved Universitetet i Oslo, hvor han har etablert en meget aktiv gruppe og driver demensforskning på internasjonalt høyt nivå. Fangs publikasjonsliste teller mer enn 40 fagfellevurderte forskningsartikler, hvorav 21 som førsteforfatter, herav flere i topp-rangerte journaler som Cell, Nature Neuroscience, Cell Metabolism og Nature Communications. Han kan også bokføre mer enn 45 inviterte foredrag i Norge og ved ledende universitet utenlands. Evandro Fei Fang er aktiv innen etablering av forskningsnettverk i Norge og internasjonalt, og i kunnskapsformidling til et bredere publikum. Han kan vise til mer enn 3074 siteringer og en h-index på 30 gjennom sin om lag 10 år lange forskerkarrière.

Evandro Fei Fang er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved UiO.

DKNVS’ vitenskapelige pris til yngre forskere er finansiert av I.K. Lykkes fond. Prisene ble delt ut på DKNVS’ høytidsmøte fredag 28. februar 2020 på Britannia Hotell i Trondheim. 

Heidrun Åm. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Heidrun Åm, Inst. for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Foto: Thor Nielsen/NTNU. 

Evandro Fei Fang. Foto: UiO

Evandro Fei Fang, Inst. for klinisk medisin, UiO. Foto: E.F.Fang.  

2019:

Vitenskapelige priser til Dave Kush og Dennis G. Meier

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs vitenskapelige pris til yngre forskere for 2019 gikk til Dave Kush og Dennis G. Meier. Prisene er på 75.000 kroner hver. 

Prisen går hvert år til unge forskere i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisen deles ut i to kategorier, og er på 75 000 kroner hver.

Dave Kush mottar prisen innen kategorien humaniora. Kush er språkforsker og er særlig opptatt av hvordan vi mennesker prosesserer språk, og samspillet mellom kognisjon og språk. Han er en internasjonalt ledende forsker som flytter forskningsfronten, publiserer i anerkjente tidsskrifter og har gjort fundamentale oppdagelser. Etter doktorgraden i 2013 fikk han et prestisjetungt post.doc.-prosjekt ved Haskins Laboratories, knyttet til Yale University. I 2016 kom han til NTNU som Onsager fellow, som er et program som rekrutterer de internasjonalt beste unge forskningstalentene. Han er med i faggruppen AcqVA og har bygget opp språklaboratoriet ØyeLab. Kush jobber som professor ved NTNU i Trondheim.

Dennis G. Meier mottar prisen innen kategorien naturvitenskap. Meier jobber med materialvitenskap/materialfysikk, og forskningen er relatert til funksjonelle tilstander på nanoskala, særlig topologiske defekter. Han har etablert seg som en av de ledende innen sitt forskningsfelt, og er ikke bare en unik rollemodell som forsker, men også en fremragende formidler. I 2016 kom han til NTNU som Onsager fellow, som er et program som rekrutterer de internasjonalt beste unge forskningstalentene. Samme år ble han tildelt Yngre forskertalent-prosjekt fra Forskningsrådet. Han er forsker i faggruppen FACET, og er tilknyttet SFF Quspin og har etablert et laboratorium for å karakterisere topologiske defekter. Han er også del av NTNUs Stjerneprogram. Meier jobber som professor ved NTNU i Trondheim.

DKNVS’ vitenskapelige pris til yngre forskere er finansiert av I.K. Lykkes fond. Prisutdelingen fant sted på DKNVS’ Høytidsmøte fredag 8. mars 2019 i Erkebispegården i Trondheim.

Dave Whitney Kush, Onsager Fellow og professor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Foto: Thor Nielsen/NTNU. 

Dennis Meier, Onsager Fellow og professor ved Institutt for materialteknologi, NTNU. Foto: Thor Nielsen/NTNU.