Isfritt Arktis, Landslovjubiléet og DKNVS’ minnemynt

Høstens akademimøter byr på stor variasjon i tema. Det er medlemmer og inviterte gjester som holder foredragene i DKNVS Akademi, som er åpne for alle. I høst kan du blant annet møte Jochen Knies, Erik Opsahl, Helge Holden, Yngve Reichelt, May Thorseth og Asta Håberg.
Velkommen til akademimøter 16. september, 28. oktober og 25. november!
I høst bruker vi Elvegata 17 og festsalen i Trondheim Katedralskole til akademimøter.