I alt 11 prosjekt får støtte i 2023

DKNVS forskningsfond deler ut 300.000 kroner i år, og fordeler støtten på 6 prosjekt. I alt 88 prosjekt søkte om forskningsstøtte innen fristen 15. oktober.

IK Lykkes vitenskapelige stipend til unge studenter i Trøndelag hadde 150.000 kroner til rådighet, og her blir pengene fordelt på 5 prosjekt. Det var 26 prosjekt som kjempet om stipendene i år.

Disse prosjektene får støtte i 2023.