Torsdag 11. mars kl. 18.00
Studentersamfundets Storsal

I samsvar med tradisjonen i Selskabet blir det arrangert Gunnerusforelesninger dagen før Høytidsdagen. I forbindelse med 250-års-jubileet har DKNVS æren av å presentere to avverdens fremste naturvitenskapelige forskere: Dr. Charles Leonard Bennett, som vil holde et foredrag om Universets skapelse og Ivar Giaever, nobelprisvinner i fysikk 1973, vil presentere et foredrag om Utviklingen av livet på Jorden.

Bennett_Norway copyProfessor Charles L. Bennett: er en fremstående kosmolog og professor i fysikk og astronomi ved John’s Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. Han er leder for det svært suksessrike romforskningsprogrammet Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)som har hatt stor betydning for vår forståelse av Universets utvikling etter Big Bang. Før Bennett ble leder av WMAP var han vitenskapelig nestneder for Differential Microwave Radiometer på den like berømte COBE-satellitten (Cosmic Background Explorer) som oppdaget de romlige variasjonene (anisotropi) i den kosmiske bakgrunnstrålingen etter Big Bang. Bennett har medvirket til å kvantifi sere mange sentrale egenskaper ved Universet, inkludert universets alder med uovertruffen presisjon og nøyaktighet. For sitt lederskap av WMAP har prof. Bennett har mottatt en rekke utmerkelser og priser.

aGiaeverFoto copyProfessor Ivar Giaever: er Norges eneste nobelprisvinner i fysikk. Han ble maskiningeniør ved NTH i 1952. To år senere emigrerte han til Canada der ble han tilknyttet General Electric. I 1956 dro han til USA for videre avansement innen selskapet, fra 1958 som forsker. Han tok PhD i fysikk ved Rensselaer Polytechnic Institute i 1964, og ble senere professor samme sted da han forlot General Electric i 1988. Fra 1958 til 1969 arbeidet Giaever med såkalt elektrontunnelering gjennom meget tynne isolerende fi lmer mellom to metaller. Han mottok Nobelprisen i fysikk i 1973 for å ha gitt det avgjørende eksperimentelle bekreftelsen av den berømte BCS-teorien for mekanismen for elektrontransport uten tap av energi, såkalt superledning. For sine arbeider har Ivar Giaever mottatt en rekke priser og hedersbevisninger. Hans elektrontunneleringsarbeider har lagt grunnlag for viktige områder av nanoteknologi. Giaever har senere arbeidet innen biofysikk, hvor han har benyttet seg av fysikkens innfallsvinkler og metoder for å løse biologiske problemer. Han har en lang rekke patenter på dette området, og driver i dag sitt eget fi rma. Giaever er meget ettertraktet for sine eminente forelesninger.

Foredragene er på engelsk.
Gratis adgang