Priser til forskning på ultralyd i kreftbehandling og tilbakeføring av norsk-jødisk eiendom etter Holocaust

Elise Barring Berggren og Sofie Snipstad, begge NTNU, fikk hver sin vitenskapelige pris på kr 75.000 på årets høytidsmøte på Ringve. Berggren fikk prisen innen humaniora for fremragende historie-forskning, mens Snipstad fikk prisen innen naturvitenskap for kreativ, original og innovativ forskning. Les hele pressemeldingen. 

Bildet viser fra venstre klasseleder Geir Arild Espnes, prisvinner Elise Barring Berggren, preses May Thorseth, prisvinner Sofie Snipstad og klasseleder Berit Løkensgard Strand. Foto: Thor Nielsen/DKNVS