Vitenskapelige priser til forskning innen miljø og geofysikk

DKNVS’ vitenskapelige priser til yngre forskere for 2023 går til Siddharth Sareen og Jessica Ann McBeck. Prisene er på kr 75.000, og deles ut i Erkebispegården 3. mars.

Prisen gis til yngre forskere under 35 år i Norge som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt. Prisene deles ut innen kategoriene humaniora og naturvitenskap, og er finansiert av I. K. Lykkes fond.

Siddharth Sareen (34) mottar prisen innen kategorien humaniora. Sareen får prisen for fremragende forskning innen miljø- og utviklingsstudier, politisk økologi og samfunnsgeografi.

Jessica Ann McBeck (32) mottar prisen innen kategorien naturvitenskap for fremragende eksperimentell og teoretisk forskning innen geofysikk. Hun benytter både maskinlæring og numerisk modellering for å forstå jordskjelvfysikk.

Se hele pressemeldingen.

Foto: McBeck: privat. Sareen: UiS/Live K. Kvalsvik