Vitenskapelige priser til Daniel S. Quintana og Jan-Noël Thon

DKNVS’ vitenskapelige pris til yngre forskere går til forskere som har dokumentert fremragende talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt fagfelt.

Prisene på 75.000 kroner i henholdsvis kategoriene humaniora og naturvitenskap er finansiert av I. K. Lykkes fond.

Jan-Noël Thon mottar prisen i kategorien humaniora. Thon har levert fremragende resultater innen det nye vitenskapelige feltet transmedial narratologi, hvor han har bidratt til å løfte forskningen innen film, tegneserier og videospill, samt til etableringen av dette tverrfaglige feltet.

Daniel S. Quintana mottar prisen innen kategorien naturvitenskap. Gjennom sin 8 års lange karriere har oksytocinsystemet vært Quintanas viktigste forskningsområde hvor han har demonstrert imponerende resultater, som har forbedret feltets forståelse av funksjonen av oksytocin i menneskelig atferd og fysiologi.

Les hele saken og se takketalene til prisvinnerne på video.

Tekst: Marie Indahl. 

Foto Quintana: Wesley Tan.