Her er møtedatoer for vårsemesteret

Vi starter 2024-sesongen med et skikkelig kinderegg 29. januar; Da kombinerer vi nemlig Breakspearforelesning med diplomutdeling og akademimøte. Vi oppfordrer spesielt nye medlemmer til å komme for å motta diplomet sitt, men også de som nominerte dem.

Gunnerusforelesningene torsdag 29. februar er er neste post i møteprogrammet. Allerede dagen etter, fredag 1. mars, arrangeres den tradisjonsrike høytidsdagen – denne gang på Ringve Museum. Høytidsdagen er et arrangement for medlemmer med følge, og egen invitasjon kommer om noen uker.

Det holdes et ordinært akademimøte  mandag 18. mars, før vi avslutter møtesesongen 29. april. Tema for møtene er foreløpig ikke satt.

Foto: Reflexions i Museumsparken, monumentet som ble laget til DKNVS’ 250-årsjubileum i 2010.  I skulpturen registreres til enhver tid temperaturen i luften, som sammenlignes med målinger på samme dato i 1762. Differansen mellom disse målingene bestemmer fargebelysningen når det mørkner mot kveld og natt. Rød viser at temperaturen er høyere enn på tilsvarende tid i 1762, blå betyr lavere temperatur, mens hvitt lys angir samme temperatur i fortid og nåtid.