Vitenskapelige priser til yngre forskere 

To priser på kr 75.000 til yngre forskere innen humaniora og naturvitenskap

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) deler hvert år ut to vitenskapelige priser til yngre forskere; én innen naturvitenskap og én innen humaniora. Prisene er på kr 75.000 hver.

 

Nominerte kandidater må oppfylle alle fire kriterier:  

  • være under 35 år ved utdelingen (mars 2024)
  • være norsk eller utenlandsk forsker ved en norsk forskningsinstitusjon
  • kunne dokumentere fremragende talent, originalitet og innsats
  • ha oppnådd særdeles gode resultater innen sine fagfelt

Hvem kan foreslå?

Fagmiljø ved norske utdannings- og forskningsinstitusjoner kan foreslå kandidater til prisene, i tillegg til medlemmer av DKNVS Akademi.

Gå til nominasjonsskjema. Nominasjonsfrist er 15. oktober.

Gå til informasjonsside

Om DKNVS’ vitenskapelige priser

DKNVS har delt ut vitenskapelige priser til forskere i mange år. Prisene finansieres av I.K. Lykkes fond. Nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser fikk forløperen til dagens vitenskapelige pris – Stiftelsens vitenskapelige pris –  i 1999. Oversikt over alle prisvinnere.

Nominasjonsfrist: 15. oktober