ONSDAG 22. NOVEMBER KL 19-20 I RÅDHUSSALEN, TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK:

Fedme-epidemi: gener og miljø

Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks og forekomsten av fedme har økt de siste tiårene. Både gener og miljø – og samspillet mellom dem – er viktig for vektutvikling. Basert på data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og målinger fra tuberkulosescreening på 1960-tallet har forskere funnet at dagens miljø ser ut til å forsterke vektforskjellene mellom mennesker som er mer og mindre genetisk disponert for å legge på seg.

Hvilke faktorer påvirker høy vektutvikling og hvilke faktorer begrenser samme?

Foredragsholder: Gunnhild Åberg Vie, tilknyttet førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Hent gratis hooplabillett