Dyrevelferd som konfliktområde. Geologisk kartlegging av havbunnen.

Nordmenn spiser mer kjøtt enn noensinne. Parallelt med den økte appetitten for kjøtt øker interessen for dyrevelferd i husdyrproduksjon, både som diskusjonstema, utgangspunkt for aktivisme og også som forskningsobjekt.
Dette tar Hilde Bjørkhaug tak i når hun i sitt foredrag snakker om hva dyrevelferd betyr for ulike grupper – og for norsk husdyrproduksjon.
Kveldens andre foredrag er ved Reidulv Bøe fra Norges geologiske undersøkelse. Bøe snakker om geologisk kartlegging av havbunnen i norske havområder som bidrag til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og næringsutvikling.
Foredragene er på ca. 30 minutter hver, med spørsmål/svar etter hvert foredrag.
Mandag 27. mars kl 1900
Trondheim Katedralskoles gamle festsal
Foto: NTNU og NGU.