Hvem er det som bestemmer?

Det er bare ett av spørsmålene som NTNU-professor Heidrun Åm stiller i sitt foredrag om «Governance av kunstig intelligens» i akademimøtet 27. november. Åm trekker linjer fra tidligere diskusjoner om å styre nye teknologier og fram til dagens diskusjon om kunstig intelligens.

Direktør for NTNU Digital, John Krogstie, starter akademikvelden med foredraget «Muligheter og utfordringer med kunstig intelligens«. Krogsties foredrag vil gi eksempler på god bruk av KI, men også gå gjennom utfordringer med denne teknologien. Les mer om arrangementet.

Mandag 27. november kl 1900 i Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek. Inngang fra Kongens gate.  Møtene i DKNVS Akademi er gratis, og åpne for publikum. Det er anledning til å stille spørsmål etter hvert foredrag.

Etter foredragene er det klassemøter og valg for medlemmer. Denne delen av møtet er ikke åpen for publikum.