Omtale av tidligere vinnere av minnemedaljen

Minnemedaljen 2019 til Terje Bodin Larsen

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull for 2019 går til Terje Bodin Larsen fra Arendal.

Terje Bodin Larsen får minnemedaljen 2019 for langvarig innsats og iherdig arbeid med å samle originaleksemplarer av produksjonen fra Halds trykkeri i Arendal.

Trykkeriet var i virksomhet 1832–41, og var et av få trykkerier i Norge utenfor hovedstaden og stiftstadene på den tiden. Seks store bybranner mellom 1832 og i dag har bidratt til å ødelegge mesteparten av trykkeriets produksjon, og det er derfor imponerende at Bodin Larsen har klart å skape en slik samling. Samlingen vil være verdifull for framtidig forskning på en sentral kulturell periode i Arendals historie.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull gis som et hederstegn til personer som har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen formidling, viten om eller bevaring av kultur eller natur.

I tillegg til medaljen får Bodin Larsen også et grafisk trykk av Håkon Bleken. Medaljeutdelingen finner sted på DKNVS’ Høytidsmøte fredag 8. mars i Erkebispegården i Trondheim.

Terje Bodin Larsen, mottaker av DKNVS’ minnemedalje i gull 2019.