Omtale av tidligere vinnere av minnemedaljen

Minnemedaljen 2021 til Jan Faye Braadland

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab tildeler Jan Faye Braadland, Sandefjord, DKNVS’ minnemedalje i gull for 2021. 

Minnemedaljen tildeles som et hederstegn til personer som, fortrinnsvis utenfor ordinært profesjonelt arbeidsforhold, har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling i vid forstand og i tråd med DKNVS formål og idealer.

Jan Faye Braadland er cand. mag og forfatter av både skjønn- og faglitterære artikler og bøker. I 1982 debuterte han med den selvbiografiske romanen «Mannen i månen» på Pax Forlag. Ti år senere etablerte han forlaget Tekstforlaget.

Braadland mottar minnemedaljen for sitt over 30 år lange arbeid med å samle, kopiere og systematisere materiale og skrifter etter sin tippoldefar, folkeminnesamleren Andreas Faye (1802-1869), som var en betydelig historiker i sin samtid.

Faye skrev den første pedagogiske lærebok for seminarister og den første folkeminneboken i norsk litteratur med «Norske Sagn» fra 1833. Det innsamlede materialet har Braadland utgitt i en rekke skrifter og artikler.

Braadland formidler sin tippoldefars verk til et bredere publikum utenfor akademia på andreasfaye.no og en egen facebookside. Både Braadlands private Faye-arkiv og hans formidling av Faye-relatert stoff er av stor verdi og betydning for videre forskning på en rekke områder innen humaniora og samfunnsfag.

Medaljen følges av et diplom. Utmerkelsen tildeles i forbindelse med DKNVS’ høytidsdag høsten 2021.

Jan Faye Braadland, mottaker av DKNVS’ minnemedalje i gull 2021. Foto: Thor Nielsen/DKNVS

Minnemedaljen 2019 til Terje Bodin Larsen

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull for 2019 går til Terje Bodin Larsen fra Arendal.

Terje Bodin Larsen får minnemedaljen 2019 for langvarig innsats og iherdig arbeid med å samle originaleksemplarer av produksjonen fra Halds trykkeri i Arendal.

Trykkeriet var i virksomhet 1832–41, og var et av få trykkerier i Norge utenfor hovedstaden og stiftstadene på den tiden. Seks store bybranner mellom 1832 og i dag har bidratt til å ødelegge mesteparten av trykkeriets produksjon, og det er derfor imponerende at Bodin Larsen har klart å skape en slik samling. Samlingen vil være verdifull for framtidig forskning på en sentral kulturell periode i Arendals historie.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull gis som et hederstegn til personer som har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen formidling, viten om eller bevaring av kultur eller natur.

I tillegg til medaljen får Bodin Larsen også et grafisk trykk av Håkon Bleken. Medaljeutdelingen finner sted på DKNVS’ Høytidsmøte fredag 8. mars i Erkebispegården i Trondheim.

Terje Bodin Larsen, mottaker av DKNVS’ minnemedalje i gull 2019.