Hvert år deler vi ut ca. 600.000 kroner i forskningsstøtte. Pengene kommer fra avkastning av fond som skal støtte forskning og formidling.

Vitenskapelige priser for yngre forskere under 35 år, finansiert av IK Lykkes fond:

To priser, hver på kr 75.000 (avhengig av avkastning) innen humaniora og naturvitenskap. Kandidater kan nomineres av alle fagmiljø. Nominasjonsfrist: 1. november hvert år. Dette var den første vitenskapelige prisen som nobelprisvinnerne Edvard Moser og May Britt Moser mottok, tilbake i 1999. Her ser du alle tidligere prisvinnere. 

Bildet viser Edvard Moser og May Britt Moser som får Gunnerusmedaljen, DKNVS’ høyeste hederstegn, av preses May Thorseth i 2020. Foto: Thor Nielsen/DKNVS. 

Vitenskapelig stipend til studenter og unge forskere under 30 år i Trøndelag:

Avhengig av avkastning deles det ut ca. kr 150.000 fordelt på flere mottakere. Masternivå eller høyere. Søknadsfrist: Rundt 1. april. Disse får støtte i 2022.

 

Forskningsmidler fra DKNVS’ stiftelses forskningsfond:

Avhengig av avkastning deles det ut ca. kr 300.000 fordelt på inntil 5 mottakere. Støtte gis ikke til masteroppgaver. Søknadsfrist: Rundt 1. april. Disse får støtte i 2022.