I alt 49 prosjekter søkte om forskningsstøtte fra DKNVS i år. Av disse fikk åtte prosjekt støtte. Kronestøtten varierte fra kr 15.000 til kr 70.000, og var i snitt på 84 % av søknadsbeløpet. Se årets tildeling.