Variert høst i DKNVS Akademi

Variert høst i DKNVS Akademi

Isfritt Arktis, Landslovjubiléet og en lang tradisjon med produksjon av minnemynt er tema for høstens akademimøter.

Brannmur fjernet for publikasjoner

Brannmur fjernet for publikasjoner

Brannmuren for våre publikasjoner fjernes. Akkurat nå kan du lese Arild Stubhaugs gode bok om Selskabets historie – «Den lange linjen».

Kunnskapskalenderen