Tildeling av stipend, fonds og legat for 2018

 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fikk mange gode søknader til årets forskningsmidler. Dessverre kan vi bare støtte et fåtall. Fikk du ikke støtte i år, er du velkommen til å søke igjen neste år.

Styret i DKNVS vedtok 31. mai å støtte tretten prosjekt med til sammen 350.000 kroner. Styrets vedtak er endelig.

 

Disse fikk prosjektmidler fra DKNVS i år: 

DKNVS Stiftelses forskningsfond

 • Eli Raanes, førsteam., NTNU, Inst. for språk og litteratur – Døvblindes språk/kultur: kr 80 000
 • Pål Thonstad Sandvik, prof., NTNU, Inst. for historiske studier – Trykking av arbeid: kr 50 000
 • Henriette Wathne Gelink, PhD, INN – Grizzly-bjørnens habitat, Montana/USA: kr 40 000
 • Ole J. Sørensen, dosent, Nord univ. – Feltarbeid/publisering av 40 år tidsserie i ornitologi: kr 30 000

Den Grevelige Rosencroneske-Hielmstierne stiftelses legat

 • Lisa M. Strand, PhD, NTNU Vitenskapsm., Inst. for ark. – Iron Age life histories: kr 11 000
 • Marte Fandrem, PhD, NTNU Vitenskapsm., Inst. for naturh. – Feltsymposium, Nederland: kr 8 500
 • Terje Thun, førsteam., NTNU Vitenskapsm., Inst. for naturh. – Konferanse: kr 5 500

Hammers legat

 • Carola Lingaas, forsker, UiO, Inst. for offentlig rett – Konferanse: kr 8 000
 • Tone Ramberg, lektor, Orkdal vgs. – Bærekraft, Mausund feltstasjon, Biologi 2: kr 17 000

I.K. Lykkes fond – vitenskapelige stipend

 • Ioanna Aikaterini Gavriilidi, stud., NTNU, Inst. for biol. – Master (veil. T. Amundsen): kr 35 000
 • Linnea M. Dramdal Borg, stud., NTNU, Inst. for nevrom. – Master (veil. Lars Rimol): kr 15 000
 • Martin Steffensen, stud., NTNU, Inst. for historiske st. – PhD (veil. Hans O. Frøland): kr 20 000
 • Sindre H. Eldøy, stud., NTNU, Inst. for naturh. – PhD (veil. Jan G. Davidsen): kr 30 000