Kunnskapsbyen fremmer og formidler vitenskap

Kunnskapsbyen er et formidlingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Kunnskapsbyen har som mål å skape interesse for forskning, formidle kunnskap og kritisk refleksjon, samt være en arena for kunnskapsglede, dialog og nysgjerrighet.

apr
23
tir
2019
Senioruniversitetet – Terje Bratberg: Adolf Øien – gründer, industrimann og donator @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
apr 23@11:00-12:00

Adolf Øien var den største industrimann i Trondheim på begynnelsen 1900-tallet. Han fikk navnet «Halve byen». Øien var barnløs og etterlot sin store formue til en rekke legater og stiftelser. Disse har hatt stor betydning for gründervirksomhet, sosiale formål, økonomisk utdannelse og bypatriotiske formål.

Gratis for medlemmer av Senioruniversitetet, ikke-medlemmer: kr. 100.

apr
29
man
2019
Akademiet: 3 foredrag på 1 time @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
apr 29@19:00-22:00
Akademiet: 3 foredrag på 1 time @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Mandag 29. april

Denne mandagen får du tre foredrag på en drøy time.

DØVBLINDE PERSONERS BRUK AV TAKTILT TEGNSPRÅK. Eli Raanes, NTNU 

En multimodal forståelse av kommunikasjon kan gi ny forståelse av talespråklig, tegnspråklig og taktil kommunikasjon.

Eli Raanes har i mange år arbeidet med norsk tegnspråk og tolkefag. Hun er spesielt opptatt av interaksjon og språklig samhandling i sammenhenger der ulike språk møtes. Raanes er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, og er i gang med et prosjekt om taktil kommunikasjon (kommunikasjon via berøring) og døvblinde personers bruk av tegnspråk. I 2018 fikk kr 80.000 i støtte til prosjektet av DKNVS Stiftelses forskningsfond. Raanes er invitert til akademiet for å presentere dette arbeidet og vise hvordan tegn, gester og taktil informasjon brukes i samtaler med døvblinde personer.

STOFFERS BIOGEOKJEMISKE KRETSLØP – NATURLIGE OG ANTROPOGENE PROSESSER. Ola M. Sæther, NGU

Ola Sæther forsker i fagfeltet anvendt geokjemi ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), der det i sin tid ble utviklet som en del av leting etter økonomisk drivverdige mineralforekomster. Etter at gruveindustrien i Norge og mange andre vestlige land trappet ned virksomheten på 70- og 80-tallet, ble det mer fokus på endringer i naturmiljøet som følge av antropogen (menneskeskapt) virksomhet generelt og gruvevirksomhet spesielt. Det ble et spørsmål om hva som er naturlige nivåer av grunnstoffene i luft, vann og jord. Tema for foredraget er stoffers biogeokjemiske kretsløp og hvordan naturlige og antropogene prosesser påvirker forekomsten av disse i bergarter, i jord og i vann.

Astrid Lægreid, NTNU: tittel kommer

Akademiet – engasjerende foredrag for humanister og naturvitere

En mandagskveld i måneden får du engasjerende foredrag av høy akademisk kvalitet i den gamle Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet. Det er medlemmer i DKNVS Akademi og inviterte gjester som holder innleggene. Møtene er åpne og gratis for alle interesserte, og det er god anledning til å stille spørsmål. Akademimøtene avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.

mai
8
ons
2019
Kristian Overskaug: Magiske mai langs Nidelvkorridoren @ Nedre Leirfoss
mai 8@18:00-19:30

Bjørnson skrev i 1869 diktet Jeg velger meg april som en hyllest til sommerens komme. For oss trøndere, med kanskje litt mer røffe værforhold enn lenger sør, kan det være fristende å si at mai er en vel så bra måned i den sammenheng – selv om også den kan være lunefull her hos oss. I alle fall, en vandring langs Nidelva på denne årstiden er helt magisk – med det spennende dyrelivet langs elva i startgropa forut for en hektisk sommer. Og Nidelvkorridoren, beltet med skog på begge sider av elva, er helt sentral for faunaen. Hvorfor er slike skogbelter så viktig i naturforvaltningen? Hvordan kan vi ta vare på dem?

Påmelding til merete.roskaft@dknvs.no, tlf. 47630173 innen mandag 6. mai.

 

 

Onsdagskveld i Prestegårdslåna. Kulturskolens elevkonsert. @ Prestegårdslåna på Melhus
mai 8@19:00-20:00
Onsdagskveld i Prestegårdslåna. Kulturskolens elevkonsert. @ Prestegårdslåna på Melhus

Kulturskolens elevkonsert.

jun
5
ons
2019
Mette Bye: Utfordringer for Midtbyen – byvandring @ Oppmøte utenfor Vår Frue kirke
jun 5@18:00-19:00

Midtbyen i Trondheim opplever mange utfordringer, også hva angår byutvikling og kulturminnevern. Hvordan kan vi ivareta de bygnings- og kulturhistoriske kvalitetene til denne delen av byen, samtidig som det legges til rette for byutvikling? Hvilke områder er mest sårbare, og hvordan tenker byens vernemyndigheter om utfordringene og mulighetene for Midtbyen?

Bli med på en byvandring med byantikvar Mette Bye som veiviser.

Onsdagskveld i Prestegårdslåna – i Sagauka @ Prestegårdslåna på Melhus
jun 5@19:00-20:00
Onsdagskveld i Prestegårdslåna - i Sagauka @ Prestegårdslåna på Melhus

Sommerfest. Lånas gamle klær – og demokrati.

jul
1
man
2019
Asbjørn Moen: Botanisk vandring på Sølendet @ Sølendet naturreservat
jul 1@12:00-13:00

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen. Frammøte kl. 12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg.

Arr. i samarbeid med Røros kommune, Statens naturoppsyn og Kunnskapsbyen.

jul
10
ons
2019
Slåttedag i Prestegårdshagen @ Prestegårdslåna på Melhus
jul 10@11:00-13:00
Slåttedag i Prestegårdshagen @ Prestegårdslåna på Melhus

Vi slår og hesjer. Etter arbeidet blir det saltmat og søtmat til alle som er med.

 

Kunnskapskalenderen holder deg oppdatert.

Gjennom Kunnskapsbyen kan du delta på forelesninger, debattmøter, vandringer og ekskursjoner. Arrangement i Kunnskapsbyen er gratis med mindre pris er oppgitt. Last opp sesongens program.

Merete Røskaft er prosjektleder i Kunnskapsbyen. Hun har doktorgrad i historie fra NTNU.
Foto:Thor Nielsen/DKNVS