Kunnskapsbyen fremmer og formidler vitenskap til hele byen

Kunnskapsbyen er et formidlingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Kunnskapsbyen har som mål å skape interesse for forskning, formidle kunnskap og kritisk refleksjon, samt være en arena for kunnskapsglede, dialog og nysgjerrighet.

Kunnskapskalenderen holder deg oppdatert.

Gjennom Kunnskapsbyen kan du delta på forelesninger, debattmøter, vandringer og ekskursjoner. Arrangement i Kunnskapsbyen er gratis med mindre pris er oppgitt. Last ned vårprogram 2018 i pdf-format. 

apr
7
lør
2018
Barneuniversitetet – Cathrine Broberg Vågbø: DNA – livets oppskrift!   @ Trondheim folkebibliotek, kursrom fjerde etasje
apr 7@12:00-12:45

Barneuniversitetet

Cathrine Broberg Vågbø:  DNA – livets oppskrift!

Hele oppskriften på hva som trengs for å lage et menneske, ligger inne i kjernen til de trillionene av små celler som kroppen vår er bygd opp av. Hvordan ser denne «oppskriftsboken» egentlig ut? Og hvordan kan den arves fra foreldrene til barna?

For barn mellom seks og ti år. Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla.

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek, Vitensenteret og Kunnskapsbyen.

VitenLunsj – Magnar Bjørås: Trenger du en ny hjerne?   @ Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen
apr 7@13:30-14:00

VitenLunsj

Magnar Bjørås: Trenger du en ny hjerne?

Ny teknologi gjør at vi idag kan lage en hjerne celle eller en lever celle fra for eksempel en hud celle? Men kan vi lage hele organer? Hva betyr denne teknologien for behandling av alvorlige sykdommer i fremtiden?

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek, Vitensenteret og Kunnskapsbyen.

 

 

apr
11
ons
2018
Litterær salong i Prestegårdslåna på Melhus @ Prestegårdslåna i Melhus
apr 11@18:00-19:00
Litterær salong i Prestegårdslåna på Melhus @ Prestegårdslåna i Melhus | Sør-Trøndelag | Norge

Litterær salong, med dikt fra fremmede land og kulturer.

Ragnhild Vannebo, John Pål Inderberg og Øyvind Nygaard: “No ser eg atter” – Godbitar frå Ferdaminne og utvalde dikt og tonar. @ Suhmhuset
apr 11@19:00-20:30

Ragnhild Vannebo, John Pål Inderberg og Øyvind Nygaard: “No ser eg atter” – Godbitar frå Ferdaminne og utvalde dikt og tonar.

Denne framsyninga er ei minneferd med Ferdaminne, A.O.Vinje sine reisebrev frå den store Noregsreisa hans i 1860. Der skriv han om opphaldet sitt i Trondheim, kroningsjubileet og uttalar “Det er visst meir vitskap og kunst i Trondheim enn ventande er av ein ikkje større by. Det torde vel henda at vitskapsselskapet ikkje gjer så lite til dette”.  Det er fornøyeleg å fylgje han på ferda frå Oslo, via Eidsvoll, Odalen, Kongsvinger, svipptur innom Sverige, opp Østerdalen, Hjerkinn, Orkanger, Trondheim, retur via Nord-Trøndelag, Romsdal og ned Gudbrandsdalen. Han kommenterer med det tvisynet han er kjent for, evne til å sjå retta og ranga på livsens vev. Musikk høyrer han på ferda, og musikk blir å høyre.

Oddrun Duesten: Språkkafeen i Melhus og språktrening @ Prestegårdslåna i Melhus
apr 11@19:15-20:15
Oddrun Duesten: Språkkafeen i Melhus og språktrening @ Prestegårdslåna i Melhus | Sør-Trøndelag | Norge

Oddrun Duesten forteller om Språkkaféen i Melhus og om språktrening.

Arr.: Prestegårdslånas Venner.

 

apr
12
tor
2018
Ola Svein Stugu: Lyskaster og mørklegging – andre verdenskrig i norsk minnekultur @ Suhmhuset
apr 12@19:00-20:30

Ola Svein Stugu: Lyskaster og mørklegging – andre verdenskrig i norsk minnekultur

Historien om andre verdenskrig har blitt fortolket og forstått helt siden krigens slutt. Hva slags fortellinger har blitt fortalt om krigen i etterkrigstiden? Justismuseet og Kunnskapsbyen inviterer til foredrag ved Ola Svein Stugu, professor emeritus i historie, om norsk minnekultur.

Justismuseet vil gjennom sin nyeste utstilling, foredrag som dette og sin utstilling Propaganda, invitere til diskusjoner rundt temaer knyttet til krigen, propaganda og hvordan vi bruker fortiden i ulike sammenhenger.

Arr. er et samarbeid mellom Justismuseet og Kunnskapsbyen.

 

 

apr
16
man
2018
Akademiet: Trondheimsdialekt & Barns sosiale liv @ DKNVS
apr 16@19:00-22:00
Akademiet: Trondheimsdialekt & Barns sosiale liv @ DKNVS | Sør-Trøndelag | Norge

Akademiet 16. april:

Utviklingstendenser for hunkjønn i Trondheimsdialekten – blir trøndersk som bergensk? Foredraget vil rapportere ny forskning som viser at grammatisk kjønn er i ferd med å endre seg i trondheimsdialekten, akkurat som i en rekke andre dialekter. Vi ser nærmere på hva som skjer og på mulige årsaker til at det skjer.

Terje Lohndal er professor i engelsk lingvistikk ved Institutt for språk og litteratur, NTNU og professor II ved Institutt for språk og kultur, UiT. Han leder forskningsgruppen AcqVA som fokuserer på språklig variasjon, språktilegnelse, og språkendring sammen med professor Marit Westergaard. Lohndal ble i 2014 tildelt Nils Klim-prisen og i 2018 Forskningsrådets pris for fremragende forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Hverdagslivets segregering i oppveksten: en trussel for individenes helse og samfunnets sosiale orden? Borgunn Ytterhus er dr polit i sosiologi, og arbeider som professor i helsevitenskap ved ISM, NTNU. Hennes forskning er hovedsakelig knyttet til barn og unges sosiale liv, oppvekstvilkår, inkluderings- og ekskluderingsmekanismer. Forskningen sentrerer spesielt rundt barn/unge som blir omtalt som sårbare.

Ytterhus vil snakke om barn/unges kroniske kvalifisering til jevnalderfellesskap gjennom sosiale inkluderings- og ekskluderingsmekanismer i barnehager og skoler. Gjennom å øke forståelsen for barn/unges sosiale praksis og meningsdannelse kan vi bli i bedre stand til å demme opp for manglede tilhørighet, mobbing, uhelse og sosial uorden.

 

DKNVS Akademiet er et møtested for humanister og naturvitere. Akademimøtene er gratis og åpne for alle. 

apr
17
tir
2018
Senioruniversitetet – Aksel Tjora: Gode fellesskap i individualismens tid @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
apr 17@11:00-12:00
Senioruniversitetet - Aksel Tjora: Gode fellesskap i individualismens tid @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek | Sør-Trøndelag | Norge

Gode fellesskap i individualismens tid ved Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU

Helt fra jappetiden på 1980-tallet har det vært stadig snakk om at samfunnets fellesskap ser ut til å vike for individenes fellesskap. Er det virkelig slik at ingen lenger bryr seg om andre enn seg selv og sine? Med utgangspunkt i boka “Hva er fellesskap” (Universitetsforlaget 2018) inviterer Aksel Tjora til en refleksjon omkring vilkårene for solidaritet i dagens moderne samfunn.

Medlemmer i Senioruniversitetet får gratis inngang på forelesningene, ikke-medlemmer betaler kr. 100.

apr
18
ons
2018
«Å rive sjit´n kan bli kostbart» – kulturminnevern lønner seg @ Suhmhuset
apr 18@19:00-21:00

«Å rive sjit´n kan bli kostbart» – kulturminnevern lønner seg

Foredrag med påfølgende debatt onsdag 18. april kl. 19.00 i Suhmhuset.

Med blant andre Morten Stige, Ivar Koteng og Trond Eide. Møteleder Gunnar Okstad.

Den siste tida har mange blitt klar over utfordringene med bygårder som forfaller og stor grad av hyblifisering som preger bydeler som Møllenberg og deler av Singsaker. Huseierne tjener gode penger på utleie, men investerer lite i å ta vare på bygningsmassen. Det som kan virke økonomisk fornuftig på kort sikt, bidrar til å redusere verdien og særpreget til bydelene på lengre sikt.

Både internasjonale undersøkelser og ferske tall fra Oslo og Fredrikstad viser at bevaringsverdige boliger prises høyere enn tilsvarende boliger uten bevaringsverdi. Det foreligger også solid dokumentasjon på at bevaringsverdige miljøer generer næringsvirksomhet og turisme. I foredraget sitt vil Morten Stige presentere en del aktuelle data og noen tanker om årsakene. Hva gir best avkastning over tid, bevaring av eldre kulturmiljøer eller etablering av nye områder? Behøver det å være en motsetning?

Arr. er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen – DTA, Kulturvernforbundet og Kunnskapsbyen.

 

apr
30
man
2018
30.04-06.05: Ekskursjon til Chios, Hellas @ Chios
apr 30@00:00-mai 6@23:45

Chios er den største øya i en øygruppe som ligger få kilometer fra den tyrkiske kysten og er kjent som Homers fødested. Her besøker vi små landsbyer som i århundrer har levd av å dyrke mastiks, en kvae som bl.a. brukes i farmasi. Vi får se klostre fra bysantinsk tid og borger fra den venezianske periode, og vi vandrer på fjellstier med lokale guider. På båttur til småøyene Psarra og Oinouses opplever vi vakre fiskevær. Det blir også tid til bading og soling.
Pris 12000 kr i enkeltrom, 10000 i dobbeltrom, innbetales til konto 9713.10.36632 innen 15. februar. Nærmere opplysninger fås på tlf. 936 93 091. Påmelding til aalekas@gmail.com innen 1. februar.