Kunnskapsbyen fremmer og formidler vitenskap til hele byen

Kunnskapsbyen er et formidlingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Kunnskapsbyen har som mål å skape interesse for forskning, formidle kunnskap og kritisk refleksjon, samt være en arena for kunnskapsglede, dialog og nysgjerrighet.

Kunnskapskalenderen holder deg oppdatert.

Gjennom Kunnskapsbyen kan du delta på forelesninger, debattmøter, vandringer og ekskursjoner. Arrangement i Kunnskapsbyen er gratis med mindre pris er oppgitt. Last ned høstprogrammet i pdf-format. 

jan
24
ons
2018
Finn Arne Jørgensen: Å bygge seg inn i naturen – historien om DNT og det norske hyttelivet @ Suhmhuset
jan 24@19:00-20:00

Finn Arne Jørgensen: Å bygge seg inn i naturen – historien om DNT og det norske hyttelivet

I dette foredraget snakker Finn Arne Jørgensen om Turistforeningens 150 år lange historie med hyttebygging, fra enkle overnattingssteder til arkitektoniske smykker i naturen. Gjennom denne historien belyses tema som forholdet mellom arkitektur, teknologi og natur; utbyggingspress, turisme og naturvern; og hvordan Turistforeningens hytter påvirket det bredere norske hyttelivet.

jan
27
lør
2018
Barneuniversitetet – Kristian Overskaug: Kan vi lokke på uglene? @ Trondheim folkebibliotek, kursrom fjerde etasje
jan 27@12:00-12:45

Barneuniversitetet

Kristian Overskaug: Kan vi lokke på uglene?

Finnes det kattugler i Trondheim? Denne flotte og noe mystiske fuglen som mest lever sitt liv gjennom den mørke delen av døgnet. Jo da – de finnes. Og du har kanskje hørt henne ule rundt i skogholt nær byen uten å vite at det er henne du hører? Vi kan lære å etterligne sangen hennes slik at vi nesten kan snakke litt med henne. Akkurat nå finner kattuglene seg kjærester og uler kanskje litt ekstra mye – og noen har allerede lagt egg. Mens det ennå er vinter ute! Hvordan klarer de det?

For barn mellom seks og ti år. Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla.

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek, Vitensenteret og Kunnskapsbyen.

VitenLunsj – Kristian Overskaug: Ugler – nattens jegere i Trondheimsskogene @ Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen
jan 27@13:30-14:00

VitenLunsj

Kristian Overskaug: Ugler – nattens jegere i Trondheimsskogene

Kattuglene i Trondheimsområdet er på den nordligste utbredelsesfronten hos arten. Hvor lenge har de vært her? Og hvordan kan livshistorien til en kattugle se ut her oppe hos oss? Hos kattugla er hunnfuglen størst og hannfuglen minst. Hvorfor er det slik? Vi forsøkte å gjøre de ofte ganske nattaktive og for oss nokså usynlige uglene mer synlig gjennom å merke dem – og følge deres liv gjennom året. En spennende reise som viste at livsvilkårene er ganske tøffe for denne vakre nattens jeger!

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek, Vitensenteret og Kunnskapsbyen.

 

jan
31
ons
2018
Kine Angelo: Trondheim – byens nyanser @ Suhmhuset
jan 31@19:00-20:00

Kine Angelo: Trondheim – byens nyanser

I hvilken grad påvirker farger våre omgivelser, og hvordan har fasadefargene påvirket Trondheim?
Vi ser på farger i byer og hva som er med på å påvirke hvilke farger vi velger.

feb
3
lør
2018
Breakspeare-forelesningen – Estelle Lazer: Inside the plaster: scanning the victims of Pompeii @ Festsalen, Trondheim katedralskole
feb 3@16:00-17:00
Breakspeare-forelesningen - Estelle Lazer: Inside the plaster: scanning the victims of Pompeii @ Festsalen, Trondheim katedralskole | Sør-Trøndelag | Norge

Breakspeare-forelesningen

Estelle Lazer: Inside the plaster: scanning the victims of Pompeii

Breakspeare-forelesningen som arrangeres under SPOR, festival for idéhistorie og oversatt litteratur, i samarbeid med DKNVS og andre, vil i 2018 holdes av Dr. Estelle Lazer, arkeolog og æresforsker ved universitetet i Sydney. Tittelen på Dr. Lazers foredrag er: «Inside the plaster: scanning the victims of Pompeii». Foredraget vil holdes på engelsk.

I 79 e.Kr. ble hele den romerske byen Pompeii dekket av aske og lava under et utbrudd fra vulkanen Vesuv. På 1800-tallet begynte man å fylle hulrommene inne i asken der det opprinnelig hadde vært organisk materiale, for eksempel mennesker, med gips. Dermed fikk man en rekke gipsavstøpninger av mennesker som hadde dødd i løpet av denne dramatiske naturkatasrofen. Fra 2015 har Dr. Lazer brakt gipsfigurene til sykehus for CT skanning og røntgenfotografering. Dermed har man for første gang fått kunnskap om de menneskelige levningene som faktisk finnes inne i gipsavstøpningene. Det er siste nytt fra disse banebrytende undersøkelsene som er tema for Dr. Lazer’s forelesning.

Det er gratis inngang, men billetter må bestilles på nettsiden barokkfest.no.

 

feb
7
ons
2018
Hilde Dahl: Forbryderske sinnssyke og sinnssyke forbrydere – farlige pasienter i Kriminalasylet og Reitgjerdet, 1895-1940   @ Suhmhuset
feb 7@19:00-20:00

Hilde Dahl: Forbryderske sinnssyke og sinnssyke forbrydere – farlige pasienter i Kriminalasylet og Reitgjerdet, 1895-1940

 I «Statistikk over Sinnssykeasylernes virksomhet» fra 1929 ble det oppført at det finnes: «To typer av sinnssyke lovovertredere: 1. den sinnssyke forbryder og 2. de forbryderske sinnssyke». Den første kategorien var de som hadde begått forbrytelser under akutte anfall av sinnssykdom, mens den andre kategorien ble beskrevet som intellektuelt eller moralsk defekte individer, slik som psykopater og vaneforbrytere.  I de faglige og politiske debattene i forkant av opprettelsen av Kriminalasylet i 1895 og Reitgjerdet i 1923 ble det gjort klart at disse særasylene skulle oppta pasienter fra begge kategoriene. Slike pasienter ble gjerne forstått som farlige, og var en type kriminelle som samfunnet måtte vernes mot. Saker som medfører særreaksjoner får i dag mye medieoppmerksomhet, men var det samme type mennesker som ble vurdert som farlige før?

feb
12
man
2018
Akademiet: Ut med språket! @ DKNVS
feb 12@19:00-21:00
Akademiet: Ut med språket! @ DKNVS | Sør-Trøndelag | Norge

Turid Helland er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på ulike innfallsvinkler til dysleksi og er forfatter av fagboka «Språk og dysleksi» og forskningsgruppeleder for Bergen Logopediforskning. På møtet i Akademiet 12. februar vil hun vil snakke om den longitudinelle dysleksistudien «Ut med språket!»

Berit Løkensgaard Strand fra NOBIPOL ved NTNU holder kveldens første foredrag: Bruk av tare for transplantasjon og produksjon av kunstig vev.

Se hele programmet for kvelden. 

DKNVS Akademiet er et møtested for humanister og naturvitere. Akademimøtene er gratis og åpne for alle.

feb
14
ons
2018
Dorthe Stensvold:  Generasjon 100 – hvordan trene for å få en aktiv og sunn aldring? @ Suhmhuset
feb 14@19:00-20:00

Dorthe Stensvold:  Generasjon 100 – hvordan trene for å få en aktiv og sunn aldring?

Vi blir flere eldre og det etterspørres tiltak for hvordan eldre kan få flere aktive og sunne leveår. Hvor viktig er trening for en sunn og aktiv aldring? Dorthe Stensvold leder prosjektet Generasjon 100, som undersøker hvilken effekt trening faktisk har på sykdomsforebygging og levetid.

feb
15
tor
2018
Arnfinn Stendahl Rokne, Unni Eikeseth, Terje Bongard og Asbjørn Dyrendal: Fornuft og følelser @ Trondheim folkebibliotek
feb 15@19:00-20:30

Arnfinn Stendahl Rokne, Unni Eikeseth, Terje Bongard og Asbjørn Dyrendal: Fornuft og følelser

 Vi liker å tro at i politikk og samfunnsdebatt bygger argumentene på kunnskap og fakta. De siste årene har begreper som fake news og postfaktuelt samfunn blitt en del av vårt vokabu- lar. Hva skjer med tilliten til forskning når følelser og meninger blir like viktig som fakta? Hvordan kan vi skape samfunnsdebatt basert på kunnskap om hvordan mennesker lærer, tror og forstår verden? Vi inviterer til en samtale om menneskets biologi, meningsdanning, forskning og følelser.

Deltakere er Arnfinn Stendahl Rokne, direktør ved Vitensentret
i Trondheim, Unni Eikeseth, forfatter, formidler og universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Terje Bongard, evolusjonsbiolog ved NINA og Asbjørn Dyrendal, religionshistoriker og forsker på konspirajonskultur ved NTNU. Nils Kr. Rossing fra Vitensenteret krydrer samtalen med illusjoner du ikke tror når du har sett det.

Arrangementet er en del av Vitensenteret i Trondheim sitt 30-årsjubileum og er et samarbeid mellom Vitensenteret, Trondheim Folkebibliotek og Kunnskapsbyen.

 

feb
20
tir
2018
Senioruniversitetet – Ida Bull: Thomas Angell @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
feb 20@11:00-12:00
Senioruniversitetet - Ida Bull: Thomas Angell @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek | Sør-Trøndelag | Norge

Thomas Angell v/ Ida Bull, professor NTNU

Det var i 2017 250 år siden Thomas Angell døde og hans testamente som bestemte at hans formue skulle brukes til beste for byens fattige trådte i kraft. Vi ser fortsatt spor etter Thomas Angell i dagens bybilde, særlig knyttet til de institusjoner som ble opprettet i hans navn. Formuen fikk stor betydning for byen de neste årene, og Stiftelsene finansierte lenge det meste av byens sosialbudsjett. Foredraget vil gå nærmere inn på hvem Thomas Angell var, hvordan formuen oppsto, hva som var bakgrunnen for at han valgte å gi formuen til de fattige, og hva som ble resultatet.

Medlemmer i Senioruniversitetet får gratis inngang på forelesningene, ikke-medlemmer betaler kr. 100.