Kunnskapsbyen holder deg oppdatert

I Kunnskapsbyen kan du delta på forelesninger, debattmøter, vandringer og ekskursjoner. Arrangement i Kunnskapsbyen er gratis med mindre pris er oppgitt.

Kunnskapsbyen er et formidlingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Målet er å skape interesse for forskning, formidle kunnskap og kritisk refleksjon, samt å være en arena for kunnskapsglede, dialog og nysgjerrighet.

Last opp sesongens program.

jan
27
ons
2021
Dag Svanæs: Et år med pandemi – en oppsummering og veien videre , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
jan 27@11:00-12:00

Et år med pandemi – en oppsummering og veien videre

Foredrag ved professor Dag Svanæs, NTNU

Gratis inngang for medlemmer av Senioruniversitetet i Trondheim, ikke-medlemmer kr. 100.

feb
3
ons
2021
Heidrun Stebergløkken: Bergkunsten og landskapet i Trøndelag , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
feb 3@19:00-20:15

Heidrun Stebergløkken: Bergkunsten og landskapet i Trøndelag

I Trøndelag har vi bergkunst som stammer fra en tidsperiode fra steinalder til eldre jernalder (fra ca. 8000 til ca. 2000 år siden). Det er svært utfordrende å si noe om betydningen av bergbilder som er laget for så mange tusen år siden. Samtidig kan vi si mye om hvordan de er laget, hvordan de opptrer på bergflaten, og hvordan de forholder seg til omgivelsene og til landskapet.

Hvordan kan landskapet hjelpe oss å forstå hvorfor bergkunsten befinner seg der den gjør? Og hvordan kan landskapet hjelpe oss til å forsøke å forstå bergkunstens betydning?

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/bergkunst

 

feb
10
ons
2021
Thomas Seltzer: Drømmen om Amerika , Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
feb 10@19:00-20:00

Thomas Seltzer i samtale med Jo Skårderud: Drømmen om Amerika

I dokumentarserien «UXA – Thomas Seltzers Amerika» fikk vi et innblikk i et land og et folk hvor optimisme for manges del er erstattet av frykt og sinne. Mens USA for folk over store deler av verden i mange tiår har fremstått som mulighetenes land, ser Seltzer nå tegn til stagnasjon og ødeleggelse. Er drømmen om Amerika knust for alltid, både for dem som bor der, og for oss andre som gjerne så på det som selve framtidslandet? Valget i 2020 viste oss en splittet nasjon. Kan den nye politiske ledelsen igjen greie å forene det som for øyeblikket snarere ser ut som De uforente statene?

Billetter (kr 100) kjøpes fra Hoopla: https://tfb.hoopla.no/sales/seltzer

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Kunnskapsbyen.

 

 

feb
11
tor
2021
Alexander Asphaug Rauboti: Møllmanngården på Torvet i Trondhjem , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
feb 11@20:00-21:15

Alexander Asphaug Rauboti: Møllmanngården på Torvet i Trondhjem

Tilnærmingar til eit tapt trepalé i 1700-talsform og 1700-talskontekst

Ein iskald morgon i januar 1942 brann trebygningen kjend som Møllmanngården eller «Harmonien» på Torvet i Trondhjem ned til grunnen. Med eitt var byen og nasjonen frårøva eit uerstatteleg kulturminne, som med sine rause dimensjonar hadde vore eit iaugefallande element i bybiletet i over 170 år. Men kvifor vart dette særprega og myteomspunne anlegget reist i utgangspunktet, og korleis såg det eigentleg ut i si opphavlege form? Held populære byhistoriske overleveringar om forfengelege enkjefruer i kappestrid vatn i møte med samtidig kjeldemateriale? Og på kva måte er ei kongeleg vitjing i 1773 særskild interessant i samanhengen?

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/rauboti

Arr. er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen – Den trønderske avdeling og Kunnskapsbyen.

 

feb
16
tir
2021
Sigrid Botne Sando: Alzheimer og demens , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
feb 16@11:00-12:00

Alzheimer og demens

Foredrag ved Sigrid Botne Sando, NTNU

Gratis inngang for medlemmer av Senioruniversitetet i Trondheim, ikke-medlemmer kr. 100.

feb
17
ons
2021
Asgeir Kobro-Flatmoen: Alzheimers sykdom og hjernens anatomi , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
feb 17@19:00-20:15

Asgeir Kobro-Flatmoen: Hvorfor snakke om den entorhinale hjernebarken når vi snakker om Alzheimers sykdom?

Fortid, nåtid og nye data om hjernens anatomi i lys av sykdommen

Vi kan tilnærme oss Alzheimers sykdom ut fra hvor i hjernen sykdommen begynner, og hvor og hvordan den spres videre. Her tar vi et tilbakeblikk på hvordan forskningsfeltet på sykdommen har sporet dens spredning og gitt kunnskap om hvor i hjernen sykdommen sannsynligvis oppstår, samt hvordan vi håper å benytte denne kunnskapen for å forstå hva som først går galt. Slik kunnskap vil sannsynligvis være nødvendig for å kunne finne en effektiv behandling av Alzheimers sykdom.

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/alzheimers

mar
3
ons
2021
Tomas Stølen: Trening av hjertet – hva foregår inne i hjertet? , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
mar 3@19:00-20:15

Tomas Stølen: Trening av hjertet – hva foregår inne i hjertet?

Foredraget vil handle om hjertet. For at hjertet skal kunne pumpe blod til kroppen, må millioner av hjerteceller koordineres ved hvert hjerteslag. Hvordan får hjertet dette til? Hva skjer ved sykdom? Hva skjer når hjertet blir trent, og hvorfor er trening fortsatt en så viktig del av behandlingen nå når det finnes så mange medisiner?

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/hjertet

mar
10
ons
2021
Randi Bjørshol Wærdahl: Ville fugler og griske godseiere , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
mar 10@19:00-20:15

Randi Bjørshol Wærdahl: Ville fugler og griske godseiere

Ingerd den eldre (Losna) mot Ingerd den yngre (Austrått)

I 1526 kom fru Ingerd Erlendsdotter i et brev til erkebiskop Olav Engelbrektsson med harde beskyldninger mot fru Ingerd Ottesdotter. I brevet ramser Ingerd Erlendsdotter opp all den (økonomiske) urett den yngre navnesøsteren skal ha begått mot henne gjennom flere år, og erklærer at navnesøsteren hadde gjort så mye galt og urett som en dannet kvinne kunne gjøre mot en annen. Kimen til striden mellom de to kvinnene finner vi i 1512, da Ingerd Ottesdotter arvet familiegodset Austrått etter faren og broren. De hadde stått i gjeld til Ingerd Erlendsdotter da de døde, men istedenfor å innløse gjelda tok Ingerd Ottesdotter tilbake eiendommene de hadde stilt som garanti, uten å ha rett til det og uten å betale kompensasjon.

I dette foredraget vil Wærdahl bruke konflikten mellom de to Ingerdene til å vise hvordan to av de mest ressurssterke kvinnene i senmiddelalderens Norge håndterte sine økonomiske interesser. I henhold til loven sto Ingerd Erlendsdotter som enke fritt til å råde for seg og sitt, men i Ingerd Ottesdotters tilfelle – hun ble først enke i 1523 – skulle man forvente at ektemannen spilte en aktiv og ledende rolle. Så enkelt var det selvsagt ikke.

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/godseiere

mar
16
tir
2021
Per Kotte: Verdiskaping fra norsk kontinentalsokkel , Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
mar 16@11:00-12:00

Verdiskaping fra norsk kontinentalsokkel

Foredrag ved Per Kotte, tidligere infoleder i Statoil.

Gratis inngang for medlemmer av Senioruniversitetet i Trondheim, ikke-medlemmer kr. 100.

mar
17
ons
2021
Arkeologiske undersøkelser i bygrunnen gjennom femti år – ny kunnskap, men til hvilken nytte? , Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
mar 17@19:00-20:30

Arkeologiske undersøkelser i bygrunnen gjennom femti år: ny kunnskap, men til hvilken nytte? Panelsamtale med Axel Christophersen, Ian Reed og Øivind Lunde. Møteleder er Jo Skårderud

I 1971 gikk startskuddet for en av de store planlagte arkeologiske utgravningene i Trondheims bygrunn, i Søndre gate. Det var langt fra første gang arkeologene gravde i bygatene, og på 70-tallet var det en stående vits at det burde ha vært glidelås på Søndre gate. Når vi nå markerer at det er 50 år siden de mer planmessige utgravningene startet, spør vi: Hvilken ny kunnskap om byens historie har denne typen undersøkelser frembrakt, og hvordan er kunnskapen formidlet? Det er store kostnader forbundet med store arkeologiske undersøkelser – står prisen i forhold til nytteverdien? Vi har invitert tre av arkeologene som var med på utgravningene på 1970-tallet, og som fortsatt er sentrale i byens arkeologimiljø: Axel Christophersen, Ian Reed og Øivind Lunde, til en samtale med journalist Jo Skårderud.

Arr. er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://tfb.hoopla.no/sales/arkeologitrondheim

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Kunnskapsbyen.

Merete Røskaft er prosjektleder i Kunnskapsbyen. Hun har doktorgrad i historie fra NTNU.
Foto:Thor Nielsen/DKNVS