Kunnskapsbyen

Kunnskapsbyen er en arena for kunnskapsglede, dialog, nysgjerrighet og kritisk refleksjon. Her kan du bli med på forelesninger, debattmøter, vandringer og ekskursjoner. Kunnskapsbyen er gratis med mindre pris er oppgitt, men husk å hente ut gratis hoopla-billett på forhånd!

Aktuell forskning presentert av dyktige vitenskapsfolk. Gratis. 

Kunnskapsbyen drives av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Vår visjon er å fremme og formidle vitenskapen.

Foto Heian-Engdal: Noref.
Foto Iversen:Torgeir Haugaard/Forsvaret

GUNNERUSFORELESNINGENE 29. FEBRUAR:

KRIG

Foredragsholdere:

Marte Heian-Engdal, midtøstenekspert og assisterende direktør i Noref, og brigader Petter Iversen, sjef for Forsvarets sanitet og ansvarlig for evakuering av skadde fra Ukraina.

Titler på foredragene kommer. 

Gunnerusforlesningene er gratis, og åpne for publikum.  

Ellen Alm har satt sammen høsten program i Kunnskapsbyen. Alm er generalsekretær i DKNVS. 

Foto: Thor Nielsen/DKNVS