Kunnskapsbyen

Kunnskapsbyen er en arena for kunnskapsglede, dialog, nysgjerrighet og kritisk refleksjon. Her kan du bli med på forelesninger, debattmøter, vandringer og ekskursjoner. Kunnskapsbyen er gratis med mindre pris er oppgitt, men husk å hente ut gratis hoopla-billett på forhånd!

Aktuell forskning presentert av dyktige vitenskapsfolk. Gratis. 

Kunnskapsbyen drives av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som er Norges eldste vitenskapelige institusjon. Vår visjon er å fremme og formidle vitenskapen.

Foto: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (University College London), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University). Lisens: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/# 

AKADEMIET MANDAG 11. DESEMBER KL 19

James Webb-teleskopet ser på tidens begynnelse

Foredragsholder: Thøger Emil Rivera-Thorsen, astrofysiker, Stockholm Universitet. Rivera-Thorsen forsker på unge, stjernedannende galakser i vårt univers, og vil snakke om hvilke muligheter teleskopet åpner for utvidelse av vår erkjennelse i tid og rom.

James Webb-romteleskopet kan se mye nærmere på tidens begynnelse.

Webb-teleskopet er mer følsomt og langtrekkende enn Hubble-teleskopet, og jakter på den dannelsen av de første galaksene. Teleskopet ser inn i støvskyer hvor stjerner og planetsystemer dannes i dag.

Foredraget holdes på dansk.

 

Ellen Alm har satt sammen høsten program i Kunnskapsbyen. Alm er generalsekretær i DKNVS. 

Foto: Thor Nielsen/DKNVS