Gruppe VIII  Teknologi

Oppdatert 22.04.2019. Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Arnberg Lars
Bjørstad Petter Erling
Bløtekjær Kjell
Bredesen Arne Mathias
Conradi Reidar
Di Sabatino Marisa
Digernes Torbjørn
Egeland Olav
Faltinsen Odd Magnus
Fjær Erling
Foss Bjarne Anton
Grepstad Jostein Kvaal
Henriksen Rolf
Hjelen Jarle
Holt Rune Martin
Hopperstad Odd Sture
Ingebrigtsen Kjell Arne
Kavlie Dag
Komorowski Jan
Krogstie John
Lacasse Suzanne
Langseth Magnus
Lohne Otto
   
Marthinsen Knut
Moan   Torgeir
Moe  Johannes
Nes Aasmund Erik
Nordal Steinar
Pal Bishnu Pada
Payne David Neil
Pedersen Preben Terndrup
Pettersen Kristin Ytterstad
Rolstadås  Asbjørn
Roven Hans Jørgen
Rønnekleiv Arne
Simensen  Christian Julius
Skaar Johannes
Solgaard Olav
Strømmen Ingvald
Sætre Tor Oskar
Sølvberg Arne
Ytrehus   Tor
Ødegaard   Hallvard
Øien Geir Egil Dahle
Østerberg Ulf Lennart