Gruppe VI  Historie og arkeologi

Oppdatert 07.01.2019. Oversikten inkluderer ikke medlemmer som har reservert seg mot oppføring i listen på nett.

Andersen  Håkon With
Bagge Sverre
Bertelsen Reidar
Bjerck Hein Bjartmann
Bjørgo Narve
Brenna Brita
Bull Ida
Burk Kathleen Mildred
Børresen Anne Kristine
Christophersen Axel
Collett John Peter
Dybdahl Audun
Dyrvik Ståle
Ekroll Øystein
Farbregd Oddmunn
Friedman Robert March
Fritsche Maria
Frøland Hans Otto
Grankvist Rolf
Grønlie Tore
Gustafsson Harald
Hedeager Lotte
Hernæs Per Oluf
Hård Mikael
Imsen Steinar
Johansen Arne B.
Jørgensen Lise Bender
Kaldal Svein Ingar
Kirkhusmo Anders
Lunde Øivind
Maliks Jakob 
Melby Kari
Nedkvitne Arnved
Niemi Einar A.
Nissen Bo Harald
Njåstad Magne
Olsen Bjørnar Julius
Opsahl Erik
Péteri György
Petersen Tore Tingvold
Rian Øystein
Salvesen Helge
Sandvik Pål Thonstad
Simensen Jarle
Skre  Dagfinn
Slottemo Hilde Gunn
Sognnes Kalle
Solli Brit
Steinnes Kristian
Stig Sorensen Marie Louise
Storli Espen
Stugu Ola Svein
Supphellen Steinar
Thomassen Øyvind
Tretvik Aud Mikkelsen
Wengenroth Ulrich
Wilson Sir David Mackenzie
Østby Per
Østerberg Eva