Gruppe II Psykologi og pedagogikk

 

Innenlandske og utenlandske medlemmer

Aarø Leif Edvard
Behne Dawn
Flaten Magne Arve
Hargie Owen D. W.
Kvalsund Ragnvald Jonny
Kvernbekk Tone
Laberg Jon Christian
Matthiesen Stig Berge
Meer Audrey van der
Moen Torill
Nordahl Hans Morten
Postholm May Britt
Rasmussen Kirsten
Ringdal Gerd Inger
Rundmo Torbjørn
Saksvik Per Øystein
Steinsholt Kjetil
Sternberg Robert
Stiles Tore
Torgersen Glenn-Egil
Vettenranta Soilikki
Wichstrøm Lars

 

Medlemmer over 70 år:

Bjerke Tore Karsten
Bjørgen Ivar A.
Blakar Rolv Mikkel
de Corte Erik W.A.
Eisner Elliot Wayne
Flem Annlaug Reidun
Gjesme Torgrim
Hagtvet Knut Arne
Harbo Torstein
Hirst Paul Heywood
Hoel Torlaug Løkensgard
Høien Torleiv
Karlsdottir Ragnheidur
Lorentzen Svein
Marton Ference
Mykletun Reidar Johan
Nordvik Hilmar
Olweus Dan
Raaheim Kjell
Rommetveit Ragnar
Sjöberg Lennart
Skaalvik Einar Melgren
Smedslund Jan
Søvik Nils
Telhaug Alfred Oftedal
Thomassen Arnold  .W.M.
Valås Harald
Vikan Arne