Digitale Gunnerusforelesninger 25. februar kl 1800:

 

Er demokratiet i fare? 

Hvilke trusler finnes mot demokratiet, og hva skjer når det ikke er enighet om spillereglene? Hvordan kan vi måle demokratiets tilstand? Hva skjer med pressefrihet og rettsikkerhet når demokratier svekkes?

Øyvind Østerud og Carl Henrik Knutsen snakker om demokratier under press.

Østerud og Knutsen svarer opp utfordringen gjennom hvert sitt foredrag.

Du kan sende inn dine spørsmål til en direktesendt panelsamtale etter foredragene. Samtalen ledes av professor Jennifer Bailey ved NTNU. Kveldens vertskap er May Thorseth, preses i DKNVS, som også deltar også i samtalen.

Gratis webinar på Zoom

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ gave til Trondheims befolkning, og er en årlig foredragsserie som holdes tett opp til fødselsdagen til DKNVS’ stifter, biskop Johan Ernst Gunnerus.

Carl Henrik Knutsen er professor ved Universitetet i Oslo hvor han leder forskningsgruppen Comparative Institutions and Regimes. Han er også en av lederne for det internasjonale Varieties of Democracy prosjektet, som måler demokrati i land verden over. Hans største pågående prosjekt er et ERC Consolidator Grant på politikk i diktaturer, og sammen med Sirianne Dahlum leder han den pågående Tilstandsanalysen av det norske demokratiet, på oppdrag av KMD. Foto: Eirik Furu Baardsen.

Øyvind Østerud er professor ved Universitetet i Oslo. Han ledet blant annet den siste offentlige «Makt- og demokratiutredningen» i 1998-2003. Østerud har publisert en lang rekke bøker og artikler i ulike deler av statsvitenskapen, særlig om internasjonale konfliktspørsmål og politiske regimer. Han har vært instituttleder ved statsvitenskap, UiO, i flere perioder, og har vært preses i Det Norske Videnskaps-Akademi  fra 2009 til 2011. Han er medlem av DKNVS Akademi og av Det europeiske vitenskapsakademi. Foto: UiO.

Jennifer Leigh Bailey er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Hun leder samtalen mellom Østerud og Knutsen etter foredragene. Foto: NTNU

Foto av May Thorseth, preses i DKNVS. Fotograf: Thor NIelsen/DKNVS

May Thorseth er preses i DKNVS og professor i filosofi ved NTNU. Som kveldens vert deltar hun i samtalen med Østerud og Knutsen etter foredragene. Foto: Thor Nielsen/DKNVS.