Kunnskapsbyen fremmer og formidler vitenskap til hele byen

Kunnskapsbyen er et formidlingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Kunnskapsbyen har som mål å skape interesse for forskning, formidle kunnskap og kritisk refleksjon, samt være en arena for kunnskapsglede, dialog og nysgjerrighet.

Kunnskapskalenderen holder deg oppdatert.

Gjennom Kunnskapsbyen kan du delta på forelesninger, debattmøter, vandringer og ekskursjoner. Arrangement i Kunnskapsbyen er gratis med mindre pris er oppgitt. Last ned vårprogram 2018 i pdf-format. 

feb
26
man
2018
SUKKER, SLAVER OG PROFITT. Trondheim og den transatlantiske slavehandelen. @ Suhmhuset
feb 26@19:00
SUKKER, SLAVER OG PROFITT. Trondheim og den transatlantiske slavehandelen. @ Suhmhuset | Sør-Trøndelag | Norge

Foredrag ved Jon Olav Hove, førsteamanuensis i kulturminneforvaltning ved Institutt for historiske studier ved NTNU.

Han har dei siste åra arbeidd med historia og kulturminne knytt til den transatlantiske slavehandelen i VestAfrika og Noreg, og publisert artiklar om mellom anna slavefort i Ghana og Sukkerhuset i Trondheim. Den transatlantiske slavehandelen tok til på 1500-talet og varte fram til midten av 1800-talet. I denne perioden vart millionar av menneske transportert over Atlanterhavet mot sin vilje og tvungne til å arbeide i Amerika. Også Danmark-Noreg var del av dette atlantiske systemet som baserte seg på slavehandel og slaveri. Foredraget vil diskutere korleis Trondheim på ulike måtar var integrert i det atlantiske systemet: Korleis deltok menneske frå Trondheim i det atlantiske systemet? Kva visste ein her i byen? Og kva syntes mennesker i Trondheim om slavehandel og slaveri?

 Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

feb
28
ons
2018
Litterær salong i Prestegårdslåna på Melhus @ Prestegårdslåna i Melhus
feb 28@18:00-19:00
Litterær salong i Prestegårdslåna på Melhus @ Prestegårdslåna i Melhus | Sør-Trøndelag | Norge

Litterær salong ledet av Gunnvald Bøe med lokale diktere og skribenter, bl.a. Roger Andreas Hansen.

(Det er årsmøte i Prestegårdslånas Venner kl. 17.15.)

Skattejakt i Prestegårdslåna Melhus @ Prestegårdslåna i Melhus
feb 28@19:15-20:15
Skattejakt i Prestegårdslåna Melhus @ Prestegårdslåna i Melhus | Sør-Trøndelag | Norge

Vi går på skattejakt i to rom i 2. etasje, blandt tusenvis av gamle bøker.

Arr.: Prestegårdslånas Venner.

mar
1
tor
2018
Gunnerusforelesningene: Fortiden i våre hender. Å forvalte kulturarven i det 21. århundre @ Trondheim Katedralskole, Festsalen
mar 1@18:00
Gunnerusforelesningene: Fortiden i våre hender. Å forvalte kulturarven i det 21. århundre @ Trondheim Katedralskole, Festsalen | Sør-Trøndelag | Norge

Møt lederne av de tre viktigste kulturarvsinstitusjonene i Norge på årets Gunnerusforelesninger; Riksantikvar Jørn Holme, Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre og riksarkivar Inga Bolstad. Hør innleggene deres og den påfølgende debatten, ledet av kunsthistoriker og styreleder i Fortidsminneforeningen, Margrethe C. Stang.

Vi har bedt Holme, Sira Myhre og Bolstad snakke om hvem som har ansvaret for den immaterielle kulturarven og hvordan dette vil utvikle seg i århundret framover. Og hvordan skaper man engasjement for kulturarven i hele folket?

Gunnerusforelesningene er DKNVS’ gave til Trondheims befolkning og arrangeres torsdag 1. mars kl 1800 i Katedralskolens festsal, Munkegt. 8 – inngang Erling Skakkes gate. Festsalen ligger i en fredet bygning og er underlagt strenge regler for bruk. Antall sitteplasser er derfor begrenset. Dessverre ingen ståplasser.

Velkommen!

Les mer om Gunnerusforelesningene. 

mar
3
lør
2018
Barneuniversitetet – Vi besøker 3 D Planetariet i Vitensenteret @ Vitensenteret
mar 3@12:00-12:45

Barneuniversitetet

3 D Planetariet, Vitensenteret

 I fjor åpnet Vitensenterets 3D-planetarium, som gir oss mulighet til å oppleve alt fra en virtuell reise i verdensrommet til visning av 3D-filmer. Vi besøker planetariet, og lærer mer om det uendelige verdensrommet.

 For barn mellom seks og ti år. Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla.

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek, Vitensenteret og Kunnskapsbyen.

 

VitenLunsj i 3 D Planetariet, Vitensenteret @ Vitensenteret
mar 3@13:30-14:00

VitenLunsj

3 D Planetariet, Vitensenteret

I fjor åpnet Vitensenterets 3D-planetarium, som gir oss mulighet til å oppleve alt fra en virtuell reise i verdensrommet til visning av 3D-filmer. Vi besøker planetariet og får en smakebit på de mulighetene den nye teknologien åpner for.

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek, Vitensenteret og Kunnskapsbyen.

mar
6
tir
2018
Siri Granum Carson: Kunst og ansvarlig teknologiutvikling @ Kunsthall Trondheim
mar 6@18:30-19:30

Siri Granum Carson: Kunst og ansvarlig teknologiutvikling

Oddvar I.N. Darens kunstneriske praksis kan sees i lys av 70-tallets landart-bevegelse. Darens verk er poetiske, stillferdige og analytiske intervensjoner i naturen og landskap – ofte preget av en god dose humor og lettsindighet. Mange av verkene hans handlet ofte om synliggjøring av det som allerede lå i landskapet, og historiene som kom til syne gjennom fysiske spor. Vi har invitert Siri Granum Carson, NTNU, til å gi en kommentar og delta i en samtale i tilknytning til utstillingen Local land.

Arr. er et samarbeid mellom Kunsthall Trondheim og Kunnskapsbyen.

mar
7
ons
2018
Knut Morten Vangen: Hva er det med ulven? @ Suhmhuset
mar 7@19:00-20:00

Knut Morten Vangen: Hva er det med ulven?

Myteomspunnet, elsket og hatet. Ulven skaper debatt. Stortinget har bestemt at vi skal ha rovvilt i norsk natur, men samtidig legge til rette for beitedyr i utmarka. Konflikten rundt ulven berører enkeltmennesker direkte, og engasjerer i mange aldersgrupper og miljøer. Hvor mye ulv har vi i Norge, og hvem har ansvar for hva i forvaltningen av det omstridte rovdyret?

mar
14
ons
2018
Litterær salong i Prestegårdslåna på Melhus @ Prestegårdslåna i Melhus
mar 14@18:00-19:00
Litterær salong i Prestegårdslåna på Melhus @ Prestegårdslåna i Melhus | Sør-Trøndelag | Norge

Litterær salong med bøker med gamle bilder og fotografier.

 

Jan Bojer Vindheim: Hva skjer i Kurdistan, og hvorfor? @ Suhmhuset
mar 14@19:00-20:00

 

Jan Bojer Vindheim: Hva skjer i Kurdistan, og hvorfor?

Kurderne i Midtøsten har spilt avgjørende roller i kampene mot Den islamske stat, både i Syria og Irak. Nå forventer de å få belønning for sin innsats i form av autonomi eller til og med en egen stat. Jan Bojer Vindheim har fulgt kurdisk politikk i mange år og kjenner Kurdistan godt. Han forklarer bakgrunnen for kurdernes krav, noe som er avgjørende for å kunne forstå den aktuelle situasjonen.