Kunnskapsbyen fremmer og formidler vitenskap

Kunnskapsbyen er et formidlingsprosjekt i regi av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Kunnskapsbyen har som mål å skape interesse for forskning, formidle kunnskap og kritisk refleksjon, samt være en arena for kunnskapsglede, dialog og nysgjerrighet.

mar
20
ons
2019
Jørn Øyrehagen Sunde: Kong Olavs lov – var Olav den Heilage opphavet til norsk lov i mellomalderen? @ Suhmhuset
mar 20@19:00-20:00

«Kong Olavs lov» er ein frase ein møter i fleire mellomalderkjelder. Ein reknar Olav den Heilage som opphavet til Olavsteksten i kristenretten i Gulatingslova, som ein òg finn restar av i Frostatingslova. Men kan han i enno større grad ha omskapt mellomalderretten i dei fire lagtinga, slik at norsk mellomalderrett verkeleg kan skildrast som Kong Olavs lov?

mar
27
ons
2019
Ragnhild Hutchison: Trondheims gull @ Suhmhuset
mar 27@19:00-20:00

Ragnhild Hutchison, historiker, har fulgt det trønderske kobberet ut i verden. Kobberet var sentralt i å knytte Trondheim til resten av verden på 1700-tallet. Kobberet åpnet muligheter for produksjon og arbeidsplasser som for noen skapte enorme rikdommer, andre bare levebrød, men for alle kom til på ulikt vis å prege liv både i Norge, Europa og til og med globalt.  I noen tilfeller ser vi sporene etter det trønderske 1700-tallskobberet fremdeles.

 

 

apr
3
ons
2019
Terje Bratberg: Jødene i Trondheim – fra omførselshandel til borgere i Trondheim @ Suhmhuset
apr 3@19:00-20:00

Trondheim har et av de nordligste jødiske samfunnene i verden. De første jødene kom til byen på slutten av 1870. De utvandret fra stadig verre forhold i det russiske keiserriket. Det fleste kom fra en jødisk bosetning i grenseområdet mellom det som i dag er statene Polen og Lithauen. Mange herfra utvandret til Amerike, mens andre dro til Sverige og derfra til Norge. De første som kom var menn som livnærte seg ved omførselhandel. Senere slo de seg ned i Trondheim og familien kom flyttende. De beholdt kundene de hadde blitt kjent med mens de gikk rundt med varene. Etter hvert opparbeidet mange gode forretninger.

apr
6
lør
2019
Barneuniversitetet – Tor Bollingmo: Verdens beste venner @ Trondheim folkebibliotek, kursrom 4. etasje
apr 6@12:00-12:45

En historie for barn om jordbærblomsten, den snille humla og den skumle kua.

Det beste Jordbær vet er å snu seg mot sola på fine, varme dager. Da kan den også få besøk av Bombine, som er ei stor humle. Bombine bærer med seg gullstøv som Jordbær må ha for å bli voksen. Men så kommer kua Bovime  …

 For skolebarn mellom seks og ni år. Foreldre og søsken kan besøke bibliotekets barneavdeling i mellomtiden.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla.

Arr. et et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Kunnskapsbyen.

VitenLunsj – Tor Bollingmo: Verdens beste venner @ Magistratsalen, Trondheim folkebibliotek
apr 6@13:30-14:00

Alle snakker om pollinering, men nesten ingen vet hva det egentlig er. I dette kåseriet forteller biologen Tor Bollingmo om den avanserte kommunikasjonen mellom blomster og insekter, om mekanismene bak pollinering og hvorfor mennesker i hele verden er avhengige av at insektene overlever inn i framtiden.

Arr. er et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Kunnskapsbyen.

apr
10
ons
2019
Prestegårdslåna i Melhus: Litterær salong om idrett og litteratur @ Prestegårdslåna i Melhus
apr 10@18:00-19:00
Prestegårdslåna i Melhus: Litterær salong om idrett og litteratur @ Prestegårdslåna i Melhus

Litterær salong om idrett og litteratur.

Onsdagskveld i låna: Hvilken vei går idretten? Arve Hjelseth og Oddvar Brå. @ Prestegårdslåna i Melhus
apr 10@19:00-20:00
Onsdagskveld i låna: Hvilken vei går idretten? Arve Hjelseth og Oddvar Brå. @ Prestegårdslåna i Melhus

Hvilken vei går idretten? Forholdet mellom prestasjoner, penger og vitenskap.

Førsteamanuensis Arve Hjelseth, NTNU og Oddvar Brå.

apr
23
tir
2019
Senioruniversitetet – Terje Bratberg: Adolf Øien – gründer, industrimann og donator @ Rådhussalen, Trondheim folkebibliotek
apr 23@11:00-12:00

Adolf Øien var den største industrimann i Trondheim på begynnelsen 1900-tallet. Han fikk navnet «Halve byen». Øien var barnløs og etterlot sin store formue til en rekke legater og stiftelser. Disse har hatt stor betydning for gründervirksomhet, sosiale formål, økonomisk utdannelse og bypatriotiske formål.

Gratis for medlemmer av Senioruniversitetet, ikke-medlemmer: kr. 100.

apr
29
man
2019
Akademiet: 3 foredrag på 1 time @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
apr 29@19:00-22:00
Akademiet: 3 foredrag på 1 time @ Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Mandag 29. april

Denne mandagen får du tre foredrag på en drøy time.

DØVBLINDE PERSONERS BRUK AV TAKTILT TEGNSPRÅK. Eli Raanes, NTNU 

En multimodal forståelse av kommunikasjon kan gi ny forståelse av talespråklig, tegnspråklig og taktil kommunikasjon.

Eli Raanes har i mange år arbeidet med norsk tegnspråk og tolkefag. Hun er spesielt opptatt av interaksjon og språklig samhandling i sammenhenger der ulike språk møtes. Raanes er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, og er i gang med et prosjekt om taktil kommunikasjon (kommunikasjon via berøring) og døvblinde personers bruk av tegnspråk. I 2018 fikk kr 80.000 i støtte til prosjektet av DKNVS Stiftelses forskningsfond. Raanes er invitert til akademiet for å presentere dette arbeidet og vise hvordan tegn, gester og taktil informasjon brukes i samtaler med døvblinde personer.

STOFFERS BIOGEOKJEMISKE KRETSLØP – NATURLIGE OG ANTROPOGENE PROSESSER. Ola M. Sæther, NGU

Ola Sæther forsker i fagfeltet anvendt geokjemi ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), der det i sin tid ble utviklet som en del av leting etter økonomisk drivverdige mineralforekomster. Etter at gruveindustrien i Norge og mange andre vestlige land trappet ned virksomheten på 70- og 80-tallet, ble det mer fokus på endringer i naturmiljøet som følge av antropogen (menneskeskapt) virksomhet generelt og gruvevirksomhet spesielt. Det ble et spørsmål om hva som er naturlige nivåer av grunnstoffene i luft, vann og jord. Tema for foredraget er stoffers biogeokjemiske kretsløp og hvordan naturlige og antropogene prosesser påvirker forekomsten av disse i bergarter, i jord og i vann.

Astrid Lægreid, NTNU: tittel kommer

Akademiet – engasjerende foredrag for humanister og naturvitere

En mandagskveld i måneden får du engasjerende foredrag av høy akademisk kvalitet i den gamle Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet. Det er medlemmer i DKNVS Akademi og inviterte gjester som holder innleggene. Møtene er åpne og gratis for alle interesserte, og det er god anledning til å stille spørsmål. Akademimøtene avsluttes med enkel servering mot en egenandel på kr 100.

mai
8
ons
2019
Kristian Overskaug: Magiske mai langs Nidelvkorridoren @ Nedre Leirfoss
mai 8@18:00-19:30

Bjørnson skrev i 1869 diktet Jeg velger meg april som en hyllest til sommerens komme. For oss trøndere, med kanskje litt mer røffe værforhold enn lenger sør, kan det være fristende å si at mai er en vel så bra måned i den sammenheng – selv om også den kan være lunefull her hos oss. I alle fall, en vandring langs Nidelva på denne årstiden er helt magisk – med det spennende dyrelivet langs elva i startgropa forut for en hektisk sommer. Og Nidelvkorridoren, beltet med skog på begge sider av elva, er helt sentral for faunaen. Hvorfor er slike skogbelter så viktig i naturforvaltningen? Hvordan kan vi ta vare på dem?

Påmelding til merete.roskaft@dknvs.no, tlf. 47630173 innen mandag 6. mai.

 

 

 

Kunnskapskalenderen holder deg oppdatert.

Gjennom Kunnskapsbyen kan du delta på forelesninger, debattmøter, vandringer og ekskursjoner. Arrangement i Kunnskapsbyen er gratis med mindre pris er oppgitt. Last opp sesongens program.

Merete Røskaft er prosjektleder i Kunnskapsbyen. Hun har doktorgrad i historie fra NTNU.
Foto:Thor Nielsen/DKNVS