Fra lydordbok for boruca-språket i Costa Rica, malariaprofylakse i Uganda og Malawi til tyske krigskirkegårder i Trondheim

Det er stort faglig og geografisk spenn i de ti prosjektene som får pengestøtte fra DKNVS i år. Hele 62 spennende prosjekt søkte om å få en bit av potten, som var på 450.000 kroner.

Det er Miguel A. Quesada Pacheco fra Universitetet i Bergen som får årets største tildeling. Han skal bruke sine 94.000 kroner til å lage en online lydordbok i det utdøende, costaricanske språket boruca sammen med Universitetet i Costa Rica. Her er alle prosjektene som får forskningsmidler.  

DKNVS deler ut forskningsstøtte hver vår. Beløpet er avhengig av avkastningen av fondene som finansierer støtte. En komité vurderer søknadene og innstiller til styret, som avgjør hvem som får støtte. Neste søknadsrunde blir lyst ut tidlig i 2023.