Gjenvalg for preses og visepreses

På valgmøtet i 24.oktober ble preses May Thorseth og visepreses Asta Håberg gjenvalgt i vervene ved akklamasjon. Det var ingen motkandidater til valget. Thorseth er professor ved institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. Asta Kristine Håberg er dr.med og professor ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Thorseth og Håberg går nå inn i en ny treårsperiode, og sitter i vervene fram til 31. desember 2025. Se hele styret i DKNVS. 

Foto: NTNU og Thor Nielsen/DKNVS.