Svaret blir klart senest 1. desember

I år fikk vi 115 søknader om forskningsmidler innen fristen 15. oktober. I alt 90 prosjekter kjemper om potten på kr 300.000 fra forskningsfondet, mens 25 unge forskere søkte om stipendmidler fra IK Lykkes fond på kr 150.000.
Nå er en fagkomité på fire akademimedlemmer i gang med å evaluere søknadene. Komitéen innstiller til styret i DKNVS, som beslutter tildeling i styremøte 27. november.
Alle søkere får beskjed senest 1. desember om resultatet, som offentliggjøres her.