«Som nyslått preses har det vært en ekstra utfordring å miste «mellomrommet» for uformell kontakt som følger med fysiske møter. Samtidig har den nye situasjonen gjort at både selskapets medlemmer og administrasjonen har kjent på gleden over å få til å drive virksomheten på nye måter. Paradoksalt nok kan man kanskje si at det har åpnet et rom for å tenke nytt, og slik sett pustet litt nytt liv i akademiet.»

2020 har vært et spennende og utfordrende år for DKNVS. Det har vært koronarestriksjoner som har tvunget oss til å tenke nytt. For hvordan skal man opprettholde virksomheten slik vi er vant med når det meste må foregå digitalt? DKNVS har lyktes i å avvikle både akademimøter og annen virksomhet tilnærmet som før, selv om mye har vært styrt fra hjemmekontor og digitale møteplasser.

Fra forordet av preses May Thorseth i årbok for 2020. Årbok 2020 i pdf-format.