Gunnerusprisen i bærekraft deles ut av NTNU og DKNVS annethvert år. Prisen er på 1 million kroner, og hedrer fremragende vitenskapelig innsats innenfor bærekraft.

I år får Jianguo (Jack) Liu ved Michigan State University i USA Gunnerusprisen.

Liu introduserte begrepet «telecoupling», som viser at menneskelig aktivitet ett sted på kloden kan virke inn på naturen og bærekraften et helt annet sted. Professor Liu arbeider også med et prosjekt for å sikre habitatet til kjempepandaer i Sichuan-provinsen i Kina.

Gunnerusprisen er inspirert av Brundtlandkommisjonens rapport «Vår felles framtid» fra 1987. Professoren fikk rapporten mens han ennå var student, og forteller at den påvirket hans karrierevalg i stor grad. – Norges tidligere statsminister er virkelig en pionér innenfor bærekraftig utvikling, sier professor Liu om Gro Harlem Brundtland.

Gunnerusprisen deles ut i Trondheim 1. oktober på et arrangement som er åpent for publikum. Her leser du mer om prisvinneren.