Helge Holden mottok DKNVS’ høyeste hederstegn, Gunnerusmedaljen, på Selskabets høytidsdag 4. mars. Samtidig fikk Anne Tjønndal fra Nord universitet og Geir-Arne Fuglstad fra NTNU hver sin vitenskapelige pris på kr 75.000 for yngre forskere.

Les mer om tildelingene: 

 

Fra venstre: Jostein Grepstad, leder i naturvitenskapelig klasse, Helge Holden, May Thorseth, preses i DKNVS, Anne Tjønndal og Geir-Arne Fuglstad. Foto: Thor Nielsen/DKNVS