Stilling ledig

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Om oss

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) har siden 1760 arbeidet for å fremme og formidle vitenskapen i naturfag og humaniora.

DKNVS er både en stiftelse som forvalter verdier, og et vitenskapsakademi med over 750 norske og internasjonale medlemmer. Vi arrangerer åpne, vitenskapelige foredrag, vi støtter forskning, utgir publikasjoner og vi deler ut vitenskapelige stipend og priser. Vi drifter også Kunnskapsbyen, som arrangerer populærvitenskapelige foredrag for hele byen, hele året rundt. Vi er fire medarbeidere i DKNVS, og våre aktiviteter finansieres gjennom statlig basistilskudd og eksterne prosjekt.

DKNVS holder til i den gamle fylkesmannsboligen på Kalvskinnet. 

DKNVS holder til i den gamle fylkesmannsboligen i Elvegata 17 på Kalvskinnet i Trondheim. Bygget er fra 1915 og er tegnet av arkitekt Olaf Nordhagen. Huset har møterom i 1. og 3. etasje, som DKNVS administrerer på vegne av huseier NTNU. DKNVS har kontorer i 2. etasje. 

Foto: Anne Merete Bekkevahr