Gruppe IV Sosiologi og statsvitenskap

Innenlandske og utenlandske medlemmer

Aalberg Toril
Buhaug Halvard
de Soysa Indra
Eikemo Terje Andreas
Gates Scott
Hvinden Bjørn
Iyengar Shanto
Jensen An-Magritt
Kalleberg Arne L.
Knutsen Torbjørn
Kuhnle Stein
Kvande Elin
Listhaug Ola
Marshall Gordon
Petersen Trond
Ramet Sabrina
Ringdal Kristen
Strøm Kaare
Sætnan Ann Adel Rudinov
Sørensen Knut Holtan
Todal Jenssen Anders

Medlemmer over 70 år: 

Engelstad Fredrik
Giddens Anthony
Gleditsch Nils Petter
Hernes Gudmund
Holmberg Sören
Lindbekk Tore
Martinussen Willy
Midgaard Knut Olav
Moxnes Kari
Olsen Johan Peder
Underdal Arild
Østerud Øyvind
Østreng Willy