DKNVS Akademiet

Norges eldste vitenskapsselskap

 

DKNVS Akademiet har 348 ordinære medlemmer per januar 2018. Medregnet medlemmer over 70 år er det totalt 729 medlemmer i Akademiet. Ordinære (tellende) medlemmer er fordelt på den humanistiske klasse (138) og den naturvitenskapelige klasse (210).

Av totalt 348 ordinære medlemmer, er 81 kvinner og 267 menn. Trenden viser at stadig flere kvinner velges inn i Akademiet. I naturvitenskapelig klasse er 19 % av medlemmene under 70 år kvinner, mens det er hele 30 % kvinner i humanistisk klasse. 

Protektor

H.M. Kong Harald er Selskabets protektor. 

H.M. Dronning Sonja og DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit er æresmedlemmer.