Norges eldste vitenskapsselskap

DKNVS Akademiet

Akademiet kan ha maksimum 435 tellende medlemmer fram til 1.1.2020. Medlemmer over 70 år er ikke tellende medlemmer. Tellende medlemmer er fordelt på den humanistiske klasse (138) og den naturvitenskapelige klasse (210).

Akademiet har 349 tellende medlemmer. Totalt antall medlemmer er 729. 

Protektor og æresmedlemmer

H.M. Kong Harald er Selskabets protektor. 

H.M. Dronning Sonja og DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit er æresmedlemmer. 

 

Assosierte medlemmer

Det er 18 assosierte medlemmer i Akademiet.

Akademiet kan ha inntil 35 assosierte medlemmer fram til 1.1.2020.