A bark-flute world. On the Norwegian Seljefløyte. 

– Borkfløyter er brukt i mange land, men denne tradisjonen er lite granska – trass betydeleg internasjonal interesse, skriv musikkhistorikar Ola Kai Ledang i sitt verk om den norske seljefløyta. 

Boka på engelsk er ein del av DKNVS-serien «Skrifter«, og kom ut i oktober 2022. Ledang introduserer boka si slik: «To my knowledge, few – if any – musical instruments testify to the intertwining of nature and culture more startlingly than does the long, overblown seljefløyte (willow flute).

This humble-looking bark flute is made in a few minutes and discarded after only hours or days.

However, as focal point of the present musicological study, the seljefløyte demands the investigative resources of a cluster of disciplines within the humanities and the natural and social sciences.»

Les boka i pdf-versjon. 

Kjøp boka i trykt versjon for kr 300, pluss porto. 

Ledang er professor em. ved NTNU og medlem av DKNVS Akademi.