Etter å ha vært avslått en tid, lyser monumentet «Reflexions» i Museumsparken igjen! Kunstverket var en gave fra DKNVS i anledning 250-årsjubiléet i 2010.
De skiftende fargene på monumentet bestemmes av forskjellen mellom dagens vær og værdata som ble registrert i 1762: Rød farge viser at temperaturen er høyere nå enn på samme tidspunkt i 1762, blå betyr lavere temperatur, mens hvitt lys angir samme temperatur i fortid og nåtid.
Det var Johan Daniel Berlin som samlet inn værdataene som ligger til grunn for fargespillet i «Reflexions». Han samlet i mange år daglige observasjoner av temperatur, lufttrykk og vind. Berlin var stadsmusikant i Trondheim og organist i domkirken, og hadde også stillingene som byens overbrannmester og vannverksinspektør. Da Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble stiftet 1760, var Johan Daniel Berlin medlem fra første stund. Faktisk ble selskapets møter i årene 1768–74 holdt hjemme hos ham. Berlins værdata ble offentliggjort gjennom Selskabets «Skrifter», en av verdens eldste løpende vitenskapelige publikasjonsserie.
Kunstnere: Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson. Kunstkonsulent: Leiken Vik.
Mer om Johan Daniel Berlin: https://nbl.snl.no/Johan_Daniel_Berlin