Vigdis Harsvik og Nina Straume Stene til DKNVS’ styre

Vigdis Harsvik fra Innovasjon Norge er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som nytt styremedlem i DKNVS’ styre. Harsvik tar over etter Næringsforeningens Berit Rian, som trådte ut av styret ved årsskiftet etter å bidratt sterkt inn i Norges eldste vitenskapsselskap i mange år. Vigdis Harsvik har vært vara for Berit Rian de siste årene. Som styremedlem sitter Vigdis Harsvik for en treårsperiode fra 1. januar 2022.

Vigdis Harsvik leder Trondheimskontoret for Innovasjon Norge, og har det overordnede ansvaret for hele virksomheten i Trøndelag. Som kst. direktør for samfunns- og næringsutvikling sitter Harsvik også i ledergruppen nasjonalt.

Nina Straume Stene går inn som vara for Harsvik i samme periode. Stene er partner i KPMG, og statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen i Bergen. Hun har over 30 års erfaring fra revisjon av alle typer virksomheter hovedsakelig innenfor kompetanse- og prosjektbaserte virksomheter, som bygg og anlegg og høyteknologi, samt innenfor Energy and Natural resources, hovedsakelig Energi og Forestry.

DKNVS er svært glad for å ha fått to kompetente og erfarne ledere inn i styret.

Dette er hele styret i DKNVS. 

Foto: Astrid Waller Innovasjon Norge og KPMG.