Ingen utleie av møterom før mai

Nå får møterommene i den gamle Fylkesmannsboligen i Elvegata 17 teknisk utstyr på standard NTNU-nivå! Oppgraderingen foregår ut april 2023, noe som betyr at du ikke kan reservere møterom i denne perioden. DKNVS har fram til nå administrert møteromsbookingen for NTNU. Nå legges møteromssonene inn i NTNUs system. Følg derfor med i NTNUs egne kanaler og book møtene dine selv når bookingsystemet åpner for det.

Du vil bli kontaktet dersom du må flytte et møte som allerede er bestilt i den aktuelle perioden.

 

Foto: Thor Nielsen/DKNVS